Lansarea proiectului Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – lot IV – Bloc R24


Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – lot IV – Bloc R24, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovarii.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea în calitate de Beneficiar au semnat contractul de finanțare nr. 130067/17.11.2022 pentru proiectul Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – lot IV – Bloc R24.
Obiectivul proiectului îl reprezintă renovarea energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale Blocul R24, situată în Strada Republicii, nr. 10, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea și echiparea cu 2 stații de încărcare pentru mașinile electrice.
Principalele categorii de lucrări de intervenție propuse sunt: • Lucrări de reabilitare termică a anvelopei (izolarea termică a fațadei – parte vitrată și parte opacă, izolarea termică a soclului, izolarea termică a planșeului de peste ultimul nivel, închiderea balcoanelor, izolarea termică a planșeului peste subsol); • Lucrări de montare a sistemelor alternative de producere energie și înlocuirea sistemului de iluminat incandescent/fluorescent aferent părţilor comune; • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum din subsol.
Valoarea totală a proiectului este 6.098.191,53 lei din care:

  • Valoarea eligibilă din PNRR: 5.124.530,70 lei,
  • Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR: 973.660,83 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, conform contractului de finanțare, respectiv  din data de 08.12.2022 până în 08.12.2024.
Cod proiect: C5-A3.1-29
Date de contact: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Strada General Praporgescu, nr. 14, Județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea Telefon: 0250.731.016; Fax: 0250.731.843, Website: www.primariavl.ro, E-mail: primaria@primariavl.ro

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin
Planul Național de Redresare și Reziliență al României.