La iniţiativa Inspectoratului Şcolar, începe lupta împotriva consumului de droguri, ţigări şi alcool


grigorescu_remusZilele trecute, inspectorul şcolar general Remus Grigorescu a organi­zat o întâlnire cu reprezentanţii aso­ciaţiilor antidrog, Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului, Aso­­ciaţiei părinţilor şi Consiliului elevilor. Scopul întâlnirii derulată la Inspectoratul Şcolar Judeţean l-a reprezentat întărirea atitudinii civice şi a autorităţilor faţă de consumul de droguri, ţigări şi alcool în şcoli şi în mediata apropiere a acestora. „Am stabilit un protocol care vizează schimbarea atitudinii civice privind consumul de alcool, tutun şi droguri. Se vor derula acţiuni specifice împo­triva consumului de către minori, în spaţii publice, a unor astfel de pro­duse. Sper în sensibilizarea părinţilor, care nu trebuie să îşi mai trimită copiii să cumpere ţigări sau alcool”, a de­clarat inspectorul general Grigorescu.