La finele săptămânii, Consiliul Județean Vâlcea VOTEAZĂ STIMULENTELE pentru personalul medical


Vineri, 29 ianuarie, consilierii județeni se reunesc pentru prima ședință din 2021. Ordinea de zi a întâlnirii va fi următoarea: Aprobarea procesului – verbal al ședinței extraordinare a CJ Vâlcea din data de 22 decembrie 2020, Informare privind activitatea din trimestrul IV 2020 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea CJ Vâlcea, Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare, înregistrat la 31 decembrie 2020, Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local și din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2021, Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului înregistrat de către SJU Vâlcea, la data de 31decembrie 2020, Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului înregistrat de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, la data de 31decembrie 2020, Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului înregistrat de către Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, la data de 31 decembrie 2020, Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul SJU Vâlcea, din veniturile proprii ale acestuia, pe anul 2021, Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, din veniturile proprii ale acestuia, pe anul 2021, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli ale SJU Vâlcea, Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești și Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, precum și a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază, pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022-2024, Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea, pe anul 2021, Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației CJ Vâlcea, în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), pe anii 2019, 2020 și 2021, Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației CJ Vâlcea către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia pentru anul 2021, Proiect de hotarare privind modificarea tarifului prevăzut la punctul nr. 22 „Dezinfecție, dezinsecție cu atomizatorul” din anexa nr. 11 la Hotărârea CJ Vâlcea nr. 243 din 22 decembrie 2020 pentru stabilirea nivelului taxelor locale și tarifelor ce se vor aplica în anul 2021, Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Vâlcea, pentru anul școlar 2021-2022.

Ce se dezbate în partea a doua a întâlnirii?

De asemenea, votului consilierilor județeni le vor mai fi supuse următoarele puncte de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale SJU Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de Asistență Medico – Socială Lădești, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Vâlcea, a unui imobil-teren și modificarea art. 13 alin.(1) din Anexa la Hotărârea CJ Vâlcea nr. 58 din 25 martie 2020, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a RAJDP Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centru comunitar integrat în comuna Vaideeni, județul Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Centru comunitar integrat în comuna Vaideeni, judetul Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind rectificarea art. 1 lit. e) din Hotărârea CJ Vâlcea nr. 114 din 03.06.2020, privind înființarea și desființarea unor servicii sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vâlcea, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexelor nr. 6, nr. 19, nr. 20, nr. 21, nr. 22, nr. 23, nr. 26, nr. 28, nr. 29, nr. 32, nr. 33, nr. 34 și nr. 35 la Hotărârea CJ Vâlcea nr. 115 din 03.06.2020 și completarea acesteia, privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul DGASPC Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii CJ Vâlcea nr. 195 din 31 octombrie 2018, privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc actiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, precum și consumul de carburanți, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotarare privind aprobarea unui Acord de Parteneriat între U.A.T. Județul Vâlcea – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Județul Vâlcea și U.A.T. Comuna Vaideeni – Centrul Local de Informare Turistică, Proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru un membru în CA al RAJDP Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA ADI „APA Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA ADI Salubrizare Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în CA al ADI Sud-Vest Oltenia, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la S.C. APAVIL S.A. Vâlcea și aprobarea modelului cadru al Contractului de mandate, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului acționarului unic Județului Vâlcea în AGA la Societatea CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea și aprobarea modelului cadru al Contractului de mandate, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în CA al Școlii Profesionale Speciale Bistrița, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților CJ Vâlcea în C.A. al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în C.A. al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în C.A. și numirea C.A. al Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în C.A. și numirea C.A. al Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în Consiliul consultativ al Centrului de Asistență Medico-Socială Lădești, Proiect de hotărâre privind desemnarea Vicepreședintelui care exercită atribuțiile Președintelui CJ Vâlcea, în cazurile prevăzute de lege, Diverse.