Crește valoarea tichetelor RESPECT! Bani mai mulți pentru șase categorii de români


Începând cu anul viitor, beneficiarii programului RESPECT vor primi opt tranșe a câte 75 de lei fiecare. Această majorare vine în completarea sistemului asigurărilor sociale de stat pentru a preîntâmpina riscul de excluziune socială a persoanelor defavorizate, mai ales că, potrivit Institutului Național de Statistică, în perioada 2019-2023, indicele prețurilor de consum a cunoscut o creștere de 36,64%. Totuși, tot potrivit specialiștilor din cadrul INS, este de amintit că salariul minim pe economie a crescut cu 48% și punctul de pensie cu 24% (tot în perioada 2019-2023).

Cine poate beneficia de tichetele RESPECT?

Pot beneficia de tichetele alocale în cadrul Programului RESPECT persoanele care se încadrează într-una din următoarele categorii:

 1. a) persoanele care au calitatea de pensionar sau sunt indemnizate în baza legilor speciale și ale căror venituri lunare cumulate în sumă netă sunt mai mici sau cel mult egale cu suma de 2.024 lei;
 2. b) persoanele fără niciun venit care împlinesc în anul de referință cel puțin vârsta de 60 de ani;
 3. c) persoanele cu handicap grav sau accentuat;
 4. d) persoanele care beneficiază de venit minim garantat stabilit în baza Legii nr. 416/2001;
 5. e) persoanele care au calitatea de reprezentant legal al familiei care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei în baza Legii nr. 277/2010, inclusiv soțul sau soția reprezentantului legal;
 6. f) alte persoane vulnerabile sau aflate în situații de dificultate, care nu se încadrează la lit. a) -e) și care au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani în anul de referință (în baza unei anchete sociale).

Ce documente sunt necesare pentru înscrierea în program?

Cererile-declarație pe propria răspundere pentru înscrierea în Programul RESPECT pentru anul 2024 se depun conform Hotărârii nr. 322/30.09.2021 privind modificarea și completarea HCL nr. 24/2016 privind aprobarea Programului RESPECT.

Înscrierea în Programul RESPECT se face pe baza următoarelor documente:

 1. a) cerere tip;
 2. b) copie buletin sau carte de identitate valabile, care poartă mențiunea „conform cu originalul”;
 3. c) documentele prevăzute în cerere la codul de venit corespunzător, după caz.

Modificările intervenite cu privire la domiciliu, reședință, venituri sau orice alte schimbări ale datelor completate în cerere se comunică în scris, în termen de 10 zile, Direcției Generale de Asistență Socială Vâlcea.

Cererile și documentele necesare se pot depune prin:

 1. a) Poșta Română;
 2. b) fizic la DGASPC Vâlcea.

Cererile-declarație pe propria răspundere pentru înscrierea în Programul RESPECT 2024 pot fi descărcate de pe site-ul instituție sau se pot ridica de la DGASPC Vâlcea.

Sursă foto: Arhivă