La 9 august, parcul „Zăvoiul” a împlinit 162 de ani (2)


cascada_din_zavoi08.05.1884 „Se întocmesc docu­men­tele de construire a celor două diguri de protecţie a Grădinii Zăvoiul, împotriva inundaţiilor provocate perio­dic de râul Râmnic. Primul dig va avea lungimea de 80 metri, al doilea va fi de 10 metri”.

1884 „În acest an, Zăvoiul era în antrepriza d-lui Elias Isac Cohen”.

10.06.1884 „D-na Mariţa Măldă­rescu cere primăriei să urgenteze reparaţia fântânii „Turbatu”, ridicată în 1844 de Constantin Măldărescu”.

14.06.1884 „D-na Margareta No­vac, din Comuna Brezoi, face cunos­cut primăriei oraşului Râmnicul Vâlcii că scoate la vânzare stabilimentul băilor din Grădina Publică Zăvoiul pe suma de 14.000 lei”.

17.10.1884 „Băile cu apele mi­ne­rale din Grădina Publică Zăvoiul sunt date în administraţia domnului Elias Isac Cohen, cu condiţia de a lua veni­tul realizat şi să-l folosească în dezvol­tarea şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a băilor”.

07.10.1895 „Se întocmesc planu­rile şi devizul pentru construirea unei sere a unei case pentru locuinţa gră­di­narului şi a bazinului de ape minerale. Lucrările se vor ridica la suma de 4773,50 lei. Construcţia serei şi a casei grădinarului au fost executate cu materialele recuperate de la demola­rea casei Vladimirescu. Lucrările au fost executate de d-l Gh. Nicolau.”

01.06.1896 „Se face un anunţ spre cunoştinţa generală că, pe ziua de 1 iunie 1896, s-a deschis stagiunea băilor comunale din Grădina Zăvoiul, care va dura până la 1 septembrie 1896. Se pot face BĂI RECI ŞI BĂI CALDE DE PUCIOASĂ ŞI DE SARE! Domnul doctor Sabin este la dispoziţia publicului a da EXPLICAŢIUNILE NECESARE.
CONTINUARE…