Joia Culturală TEMCO, stagiunea de toamnă. O personalitate arborescentă, Ioan Barbu, sărbătorită la Cluj-Napoca


Prestigioasa manifestare Joia Culturală TEMCO, ce se desfășoară în  Palatul TEMCO, din Cluj-Napoca (Str. Republicii nr. 65-67) – amfitrion Prof. dr. ing. Pompiliu Manea – și-a deschis stagiunea de toamnă în data de 5 septembrie crt. Manifestarea a fost dedicată, In Memoriam, regretatului jurnalist și scriitor Constantin Mustață, plecat pentru totdeauna dintre noi la 20 aprilie 2013. A fost un prieten iubit și colaborator  de seamă al ziarului nostru, legat de Vâlcea prin anii copilăriei și adolescenței sale, a fost un mare român și patriot, devotat trup și suflet românismului. Memoria și opera sa au fost evocate, în prezența soției și fiicei sale, de mai mulți participanți la manifestarea Joia Culturală de la Cluj-Napoca, pe care a moderat-o câțiva ani: Pompiliu Manea, Ion Cosmuța, Ioan Barbu, Constantin Zărnescu, Vasile Lechințan și alții. Cercetătorul istoric Vasile Lechinţan  declara cu  patru luni și jumătate în urmă, la căpătâiul defunctului: „Leg această zi splendidă de primăvară de amintirea unui prieten adevărat. Adio, Domnule Constantin Mustaţă şi la ceas de despărţire mă alătur celorlaţi prieteni cu creştinescul Dumnezeu să te odihnească în pace şi cu convingerea că preţioasele documente pentru istorie pe care ni le-ai lăsat sunt o avere de aur a Clujului. Sunt alături în marea durere de fiinţele apropiate pe care le-ai iubit şi adorat: doamna Gloria (Puşa) şi fiica Ligia, veritabile personalităţi culturale, de care ai fost atât de mândru şi care ţi-au fost un sprijin permanent şi necondiţionat.”

Într-adevăr, scriitorul Constantin Mustață  a lăsat moștenire României, nu numai Clujului, o operă vastă, de mare valoare istorică, între care:  „Recons­tituiri”, „În vâltoarea vremurilor”, „Cons­pirația vuvuzeilor” (împotriva „ciuruirii” averii naționale de la Roșia Montană), România trădată”, trilogia „Trădare în Ardeal” etc., cărți despre care autorul spunea că nu sunt împotriva nimănui, că faptele nu sunt inventate și n-are nimeni dreptul  să le transforme spre nevinovăție; ele prezintă sacrificiile românilor  care se odihnesc acum sub glie. Lor de datorăm Țara neatârnată, Tricolorul, Imnul Naţional, Libertatea. În fiecare carte a sa, parcă şi-a tipărit „câte o părticică  din propriul său suflet.” (Ilie Şandru, în ziarul  Naţiunea)  Au citit epigrame închinate regretatului scriitor doi îndrăgostiți de vers, Eugen Albu și Alexandru Stănescu, mișcând senti­me­n­tele de frumos ale celor prezenți.

Joia Culturală TEMCO, cu o partici­pare numeroasă, peste o sută cincizeci de cadre universitare, scriitori, jurnaliști, artiști plastici,  medici, alți intelectuali din elita clujeană, a fost moderată de prof. dr. ing. Pompiliu Manea. Cu aceeaşi oca­zie a fost sărbătorit scriitorul, ziaris­tul şi editorul vâlcean Ioan Barbu, la împlinirea a 75 de ani de viaţă şi a 55 de ani de când se află în slujba cuvântului scris. A fost lansat volumul său CONS­TELAŢIA DALMATĂ, ediție omagială, „un binevenit prilej de a-și aduce aminte un nobil confrate ce n-a pregetat nicio­dată să-și pună talentul și bătăile inimii în slujba propășirii culturii și limbii nea­mului românesc…”, așa cum sublinia scrii­torul Emil Lungeanu. Au evocat viața lui Ioan Barbu  și opera sa literară Profesorul Pompiliu Manea, scriitorii Hanna Bota și Constantin Zărnescu. Dramaturgul, eseistul și romancierul Constantin Zărnescu a prezentat po­vestirile lui Ioan Barbu din prima parte a cărții, ca „adevărate bijuterii”, proza­to­rul întorcându-se la sentiment, pe care îl introduce în instrumentarul demersului creator. „Omagiile din partea a doua a cărții – a  subliniat vorbitorul – se dato­rează personalității arborescente pe care o are Ioan Barbu, aceea de a fi dincolo de editorialist, dincolo de reporter, romancier și autor de proză scurtă, în același timp autor de confesiuni, ca și Ion Cosmuță – și asta face, în fond, succesul cărților dumnea­lor. Pentru că omenirea continuă ispitită de mitul povestirii, al confesiunii, al spovedaniei. (…) Povestind învingem noaptea, învingem răul.”

S-a lansat, totodată, cartea „Cu track-ul prin America”, semnată de un român trăitor în Canada, Ion Cosmuța. Iată ce a spus, între altele, prof. univ. dr. Mircea Popa, despre autorul cărții: „Ro­mân neaoş din zona Ilendei de lângă Dej, unde s-a stabilit după repatriere, inginerul Ion Cosmuţa a avut o experienţă canadiană dintre cele mai palpitante, plecând spre continentul libertăţii imediat ce a scăpat de molima ceauşistă şi l-a pus la zid pe secretarul de partid al Clujului, în biroul căruia a intrat printre primii cu ocazia revoluţiei clujene. A plecat imediat din ţară, bucu­ros că graniţele închise ermetic în timpul Cortinei de Fier nu-i mai stau în cale să vadă lumea şi să experimenteze şi alte moduri de trai. Acolo, Ion Cos­muţa s-a dovedit extrem de util în me­seria de inginer hidrotehnic, dovedindu-se com­pe­titiv şi apreciat de toţi cei alături de care a lucrat, astfel că astăzi pensio­na­rul nostru este un om interna­ţio­nalizat, împărţindu-şi existenţa între cele două locuinţe, cea de la Glod, din ţară, şi cea din Montreal, din districtul Quebec. Pe lângă darul meseriei, Ion Cosmuţa posedă harul povestirii. Astfel că, el este deja la a patra carte scrisă în anii din urmă, dintre care câteva de călătorie. Toate acestea le face cu scopul de a-şi preveni compatrioţii cu privire la mirajul străinătăţii şi a-i determina să rămână în ţară, unde să se ridice la un nivel cât mai înalt în profesie. Este şi cazul poveştii sale despre prietenul Georgică, a cărui aventură americană o transpune în cartea cu titlul Cu „truck”-ul prin America (Ed. Antim Ivireanul, 2013), care se numără printre ultimele cărţi îngrijite şi prefaţate de regretatul Constantin Mus­taţă. Au mai prezentat cartea și pe  au­to­­rul ei prof. dr. ing. Pompiliu Manea, prof. univ. dr. Corneliu Nicolescu, scrii­torul Constantin Zărnescu, conf. dr. Vio­rel Hodiş, cercetător. dr. Vasile Lechin­ţan.

Cu viu interes au fost ascultate in­tervențiile autorilor, ale căror cărți – s-a subliniat – îi pot prezenta și singure.

*

În după-amiaza zilei de 5 septem­brie, scriitorul Ioan Barbu a participat, ca invitat de onoare, la vernisajul expoziției omagiale prof. univ. dr. Teodor Botiș, un nume distinct în peisajul plastic clujean și național, organizată cu ocazia aniver­sării a trei pătrare de veac de la naște­rea artistului. Cu ani în urmă, ÎPS Părin­tele Mitropolit Bartolomeu Valeriu An­ania scria despre artist: „Aș vrea să-l încurajez pe maestrul Teodor Botiș și, odată cu binecuvântarea, să-i urez ca, de acum înainte, să-și continue opera vieții sale – care, de altfel, nu se va isprăvi niciodată, fiindcă îi va supra­viețui.”

Cei peste 300 de iubitori ai culorii prezenți la expoziția-eveniment deschi­să la Muzeul de Artă din Palatul Dionisie Banffy s-au arătat uimiți și profund emoționați de pictura lui Teodor Botiș, „cu o substanță tradițională, o rusticitate de vârsta primordialității.”

Joia Culturală TEMCO, ce des­chide stagiunea unei toamne clujene bogată în evenimente, s-a dovedit, și de această dată, un fenomen de simț ro­mânesc, o manifestare care promo­vează valorile culturii noastre de azi.