Rezultatele economico-sociale sunt proba bunei guvernări


coca_laurentiu1Așa cum am mai susţinut în ultimii ani, Uniunea Social-Liberală a fost adusă la guvernare, graţie votului cetăţenilor români, pentru a scoate ţara din recesiune și a-i pune bazele unei creșteri economice durabile.

La un an și jumătate de la accederea la guvernare se acumulează o serie de date care reflectă o nouă realitate, iar rezultatele încep să se vadă. Nu mai vorbim de recesiune, ci de creștere economică. Îmbucurător este faptul că informaţiile statistice interne sunt mai prudente și mai modeste decât ne arată unele instituţii internaţionale. Voi aduce în sprijinul acestor afirmaţii datele din raportul pe luna septembrie a.c. al grupului economist – The Economist Intelligence Unit din cadrul renumitei publicaţii The Economist, de expresie și spirit anglo-saxon.

Guvernul Ponta 1 a preluat guvernarea unei economii în recesiune și la sfârșitul anului trecut a adus-o pe creștere. E drept este vorba de o creștere modestă a PIB-ului de doar plus 0,7%. Creșterea putea fi mai mare dacă guvernările anterioare, incompetente, nu produceau blocarea fondurilor europene. Este momentul s-o repetăm și aici, una din realizările importante ale guvernării USL este deblocarea fondurilor din Bugetul UE și reluarea plăţilor pentru lucrările și documentaţia efectuate.

Dar, de departe, cea mai importantă realizare a guvernelor USL este creșterea economică realizată în anul acesta și premisele unei creșteri și mai mari în anii următori. Potrivit grupului Economist Intelligence Unit, se prognozează o creștere economică de 2,5% pentru România în 2013 și o creștere în medie anuală de 4% între 2014-2017.

Faptul că economia românească va înregistra în 2013 o creștere de 2,5% reflectă atât bunele practici și politici  guvernamentale cât și, pentru că este vorba de o creștere de doar 2,5%  –  recesiunea și stagnarea persistente din zona euro. Dar vestea cea mai bună este aceea că, în anii care vin, urmează ca ritmul de creștere să se accelereze. Astfel că, în perioada 2014-2017, vom avansa către o rată medie anuală de 4%.* Remarcăm faptul că prognoza din septembrie a economiștilor de la publicaţia engleză este ea însăși ușor în creștere comparativ cu aceea publicată în raportul pe luna iulie, care menţiona o creștere economică de 2,4% pentru 2013 și o rată medie anuală de creștere de sub 4% în perioada 2014-2017. Evoluţiile vor depinde în principal de ceea ce se va întâmpla în economiile statelor UE de care ţara noastră este strâns legată prin schimburile externe de import-export.

Dar aici avem și motive pentru care trebuie să apreciem și să încurajăm deschiderile pe care Primul Ministru, Domnul Victor Ponta, le-a realizat pentru a da economiei românești perspective de extindere și pe alte pieţe și de a atrage capital străin din ţări care dispun de așa ceva, care nu au fost sau nu sunt în criză și care își manifestă disponibilitatea de a investi în România.

Desigur, o creștere economică nu se realizează de la sine, ea cere oameni cu sprit întreprinzător, viziune politico-economică, programe de dezvoltare adecvate, bune practici de guvernare, o administraţie competentă și onestă. Identificăm între acestea, de fapt, ceea ce cuprinde Programul de Guvernare al USL, iar practica de guvernare și legislativă a făcut dovada că este angajată să aplice noi măsuri și reforme care să dinamizeze evoluţia pozitivă a economiei și societăţii românești pe tot parcursul acestei legislaturi. Suntem încurajaţi și din interior și din exterior, așa cum o face acest grup de economiști al căror raport l-am documentat pentru această declaraţie, să contăm și să acţionăm ferm pentru îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor UE, care vor contribui la investiţiile în infrastructură, ceea ce ar putea duce la o creștere a potenţialului exporturilor pe termen mai lung. S-au luat măsuri importante, așa că este foarte probabil ca absorbţia să se îmbunătăţească cu fiecare lună care trece de acum  înainte.

Nu mă îndoiesc de faptul că avem capacitatea și determinarea de a realiza noi progrese în consolidarea creșterii economiei, în aprofundarea bunei funcționări a societăţii românești, ceea ce ne va oferi o bună platformă de abordare a noilor provocări politice, sociale și electorale din anul 2014 și următorii.

Rezultatele guvernării și înţelepciunea politică sunt axele noastre importante ale viitoarelor așteptări și succese electorale.

Senator PSD,

Laurenţiu Florian COCA

* Se arată  în raportul pe luna septembrie al Economist Intelligence Unit, citat de Agerpres