Joi, ora 13.00: ORDINARĂ CU ZECI DE PUNCTE pentru consilierii locali ai Râmnicului


Joi, 25 februarie 2021, cu începere de la ora 13.00, consilierii locali ai Râmnicului sunt convocați pentru o ședință care va avea pe ordinea de zi nu mai puțin de 35 de puncte!
Întâlnirea se va desfășura, așa cum se obișnuiește de aproape un an, de la instituirea restricțiilor pentru evitarea răspândirii Coronavirusului, în Sala «Lahovari» a Filarmonicii „Ion Dumitrescu”. Ședința va avea loc cu respectarea măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. Pentru asigurarea caracterului public al ședinței, conducerea filarmonicii râmnicene va dispune măsurile tehnice necesare transmiterii on-line a acesteia. Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local. Acestea vor fi programate la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședințe a primăriei.

Ordinea de zi a ședinței de joi

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2021-2022.
2.Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2021.
3.Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru realizarea în comun cu GRUPUL CEZ România a proiectului privind montarea unei centrale fotovoltaice la Liceul Tehnologic Ferdinand I.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Acordul de Parteneriat cu Forumul Cultural al Râmnicului.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.03.2021.
6.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a art. 14, alin. (1) al Regulamentului de organizare și funcționare al Filarmonicii „Ion Dumitrescu”.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.03.2021.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie – decembrie 2020.
9.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 4.2 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 34764/18.09.2020.
10.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a unor suprafețe de teren pentru amplasarea de panouri publicitare.
11.Proiect de hotărâre privind completarea clauzelor din Contractul de delegare prin gestiune directă a unor servicii de salubrizare stradală în municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 29372/11.08.2020.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ – „Construire imobile D+P+6E, alipire terenuri, amplasament: județul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr.20B”, beneficiar Neacșu C. Vasile Întreprindere Individuală.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „PUZ și RLU – Amplasare trei imobile pentru locuințe colective D+P+2E+3E, cu spații comerciale la parter, str. Patriarh Iustinian Marina nr.19, municipiul Râmnicu Vâlcea, beneficiar Dumitrescu Imobiliare SRL.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „P.U.Z și R.L.U. – Construire Showroom auto și stație I.T.P, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Drumul Gării nr.143”, beneficiar S.C. Ralunic S.R.L.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „P.U.Z și R.L.U. – Construirea unui ansamblu de locuințe colective S1+S2+P+3E, împrejmuire teren și racord la utilități, aflat în Râmnicu Vâlcea, pe strada Aurelian Sacerdoțeanu nr.35”, beneficiar S.C. BUNESCU FLORIN S.R.L.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „P.U.Z și R.L.U. – Construire imobil locuințe colective S+P+7-8E retras și S+P+4E+5E retras, cu spații comerciale la parter, în municipiul Râmnicu Vâlcea, b-dul Dem Rădulescu nr. 38-40”, inițiator Bușcă Ion și Bușcă Mihaela.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „P.U.Z. și R.L.U – Schimbare funcțională din L2 în M1 pentru construire locuințe colective, municipiul Râmnicu Vâlcea, punct Troianu”, beneficiar ASTON TEHNOLOGY S.R.L.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „P.U.Z și R.L.U. – Construire Aparthotel 3 stele D+P+2E+M și împrejmuire teren în Râmnicu Vâlcea, pe strada Republicii nr. 19A”.
19.Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unor construcții aparținând bazei materiale a Liceului de Arte „Victor Giuleanu”, în vederea demolării acestora.
20.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unor imobile-terenuri cu destinația de drum public – strada Argintari.
21.Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 1881 m.p aferent arterei de circulație intrarea Gheorghe Olănescu.
22.Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 27.044 m.p. aferent unui drum situat în zona Dealul Malului, în prelungirea străzii Livezi.
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare la nivelul UAT Râmnicu Vâlcea.
24.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 10 a Regulamentului serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 217/18.09.2020 – Organizarea și exploatarea activităților de coșerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor și crematoriilor, a grădinilor botanice și/sau zoologice, a WC-urilor publice.
25.Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Anexei nr.7 a Regulamentului serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 217/18.09.2020 – „Amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental”.
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiție „Construire rețea canalizare menajeră – străzile Tică Ștefănescu, Andrei Mureșianu, Posada (parțial), Intrarea Traficului, jud. Vâlcea”.
27.Proiect de hotărâre de modificare a Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local nr.280 din 21 decembrie 2020 privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021.
28.Proiect de hotărâre privind prelungirea aplicării, până la data de 31 martie 2021, a procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale, restante la 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 236 din 23.09.2020, în conformitate cu O.U.G nr. 226/30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
29.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2021 referitoare la aprobarea utilizării excedentului anului 2020.
30.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.
31.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia socială de analiză a solicitărilor pentru atribuirea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, precum și în comisia de contestații.
32.Prezentarea plângerii prealabile privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/33 din 21 decembrie 2020, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 5506 din 12.02.2021.
33.Prezentarea plângerii prealabile privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 294/34 din 21 decembrie 2020, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 5507 din 12.02.2021.
34.Prezentarea plângerii prealabile privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 295/35 din 21 decembrie 2020, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 5512 din 12.02.2021.
35.Întrebări, interpelări și informări.
Sursă foto: Arhivă
Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea