ITM Vâlcea a desfășurat
ACŢIUNI PENTRU PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR PROFESIONALE determinate de stresul profesional


Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea au anunțat că riscurile psihosociale și stresul la locul de muncă se numără printre cele mai mari provocări în materie de securitate și sănătate în muncă. Acestea au un impact semnificativ asupra sănătății oamenilor, organizațiilor și economiilor naționale.
Din analiza dosarelor de cercetare a evenimentelor care au avut urmare decesul victimelor, întocmite de către inspectoratele teritoriale de muncă și transmise spre avizare la Inspecția Muncii, în perioada 2018-2021, la nivel național s-a evidențiat o creștere a numărului decedaților la locul de muncă din cauze non-violente, cauze prezumtive legate de existența riscurilor psihosociale și a stresului la locul de muncă, generate de componentele sistemului de muncă, astfel:
• în anul 2018, din cele 1.000 de dosare transmise spre avizare Inspecției Muncii, 336 de dosare au fost avizate ca având urmare decesul victimelor din cauze patologice;
• în 2019, din cele 1.011 de dosare transmise spre avizare Inspecției Muncii, 374 de dosare au fost avizate ca având urmare decesul victimelor din cauze patologice;
• în 2020, din cele 890 de dosare transmise spre avizare Inspecției Muncii, 342 de dosare au fost avizate ca având urmare decesul victimelor din cauze patologice;
• în 2021, din cele 972 de dosare transmise spre avizare Inspecției Muncii, 393 de dosare au fost avizate ca având urmare decesul victimelor din cauze patologice.

Care sunt condițiile de lucru care determină riscuri crescute?

Riscurile psihosociale și stresul la locul de muncă sunt generate de conceperea, organizarea și gestionarea precară a activității, la nivelul angajatorilor, precum și de un context social necorespunzător la locul de muncă și pot avea efecte negative pe plan psihologic, fizic sau social.
Printre condițiile de lucru care determină riscuri psihosociale se numără:
• volumul excesiv de muncă;
• cerințele contradictorii și lipsa de claritate privind rolul pe care îl are de îndeplinit lucrătorul;
• instruirea lucrătorilor nu se face la timp sau nu este suficientă;
• lipsa de implicare în luarea deciziilor care afectează lucrătorul și lipsa de influență asupra modului de desfășurare a activității;
• schimbările organizatorice gestionate necorespunzător, nesiguranța locului de muncă;
• neefectuarea examenului medical la angajare, periodic sau reîntoarcerea la muncă;
• comunicarea ineficientă, lipsa de sprijin din partea conducerii sau a colegilor;
• hărțuirea psihologică și sexuală, violența din partea terților.
„Un mediu psihosocial favorabil sporește performanțele și dezvoltarea personală, precum și bunăstarea psihică și fizică a lucrătorilor. Prin urmare, Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, în anul 2022, desfășoară acțiuni pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale determinate de stresul profesional, având ca obiective:
• promovarea unui mediu de muncă sigur și sănătos prin combaterea riscurilor psihosociale evaluate la sursa și diminuarea acestora;
• stabilirea măsurilor care se impun pentru prevenirea producerii unor evenimente grave lucrătorilor din cauza riscurilor psihosociale existente la locul de muncă;
• conștientizarea și consultarea angajatorilor, cât și a lucrătorilor privind implementarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă pentru creșterea stării de bine la locul de muncă;
• încurajarea schimbului de informații și bune practici în aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă”, au anunțat reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea.
„Acțiunile se vor concentra pe opt domenii de activitate care se consideră cu risc psihosocial crescut și va implica angajatorii și lucrătorii să identifice, să conștientizeze, și să găsească soluții pentru reducerea riscurilor psihosociale alături de medicul de medicina muncii, în vederea prevenirii timpurii a unor dezechilibre psihosociale care ar putea provoca îmbolnăviri, și decese la locul de muncă. Domeniile de activitate selectate pentru desfășurarea acțiunii sunt următoarele: industria alimentară, industria textilă, producția de piese și accesorii pentru autovehicule, comerț, administrație publică, învățământ, sănătate și activități de protecție și gardă”, mai informează aceeași sursă.

Situația de la Vâlcea, în ultimele trei luni

În perioada mai 2022 – iulie 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a desfășurat acțiuni de verificare și control la un număr de 14 unități din domeniile țintă ale acțiunii. Urmează ca, pe parcursul lunii septembrie 2022, să fie efectuate controale pentru a se verifica stadiul de realizare a măsurilor dispuse în etapa de control. La cele 14 unități controlate își desfășurau activitatea un număr de 6.546 lucrători, fiind constatate un număr de 51 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate și au fost aplicate 51 de sancțiuni contravenționale.
Sursă foto: Arhivă
• Informații oferite de p. Inspector Şef, Livia Mariana DRUGAN, Inspector Șef Adj. Relații de muncă din cadrul ITM Vâlcea