„Introducerea coplăţii în sănătate va reprezenta o sumă de maxim 10 lei”


vladoiu_aurel1• declară deputatul Vlădoiu, care precizează că taxa nu va fi aplicată la analize medicale, medicii de familie, consultaţii, tratamente în ambulatoriu sau asistenţă de urgenţă
 

Introducerea coplăţii în sistemul pu­blic de sănătate este o măsură la care Gu­vernul României s-a angajat încă de-acum câţiva ani şi care a tot fost amâ­na­tă. „Coplata va fi aplicată doar pentru in­ter­nările în spital, fiind plătită la externare şi este în valoare de maximum 10 lei. Co­pla­ta nu va fi aplicată la analize medi­cale, medicii de familie, consultaţii, trata­mente în ambulatoriu sau asistenţă de ur­genţă. Se va plăti o singură dată, pen­tru inter­nare, şi nu pe zi”, declară depu­ta­tul Aurel Vlă­doiu. Acesta mai spune că in­tro­duce­rea coplăţii este menită a des­cu­raja inter­nările fără rost. „Cele mai multe afecţiuni pot fi tratate în am­bu­la­to­riu, odată cu mo­dernizarea acestora”, a conchis Vlădoiu.