Întrebare adresată preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, George Băeşu, de către senatorul Laurenţiu Florian Coca: În ce situaţie se află dosarul domnului Mihalache Sever din Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea?


Coca_LaurentiuDomnule preşedinte, având în vede­re solicitarea domnului Mihalache Sever domiciliat în  Rm. Vâlcea, Aleea Coco­rilor, nr. 2, bl. 21, sc. B, vă rog să ne co­mu­nicaţi situaţia dosarului de retroce­dare nr. 157/10.01.2005, privind aplica­rea legii 10/2005.

Menţionez faptul că solicitantul îl consideră pe fratele său ca fiind beneficiarul unic al acestei retrocedări.

Solicit răspuns scris şi/sau oral.

N.R. Acest demers demonstrează, încă o dată, aplecarea senatorului Lau­renţiu Florian Coca spre cei pe care-i reprezintă în Parlamentul României, sprijinul pe care îl acordă în rezolvarea problemelor lor.