Întrebare adresată Ministrului Eugen Nicolăescu


radulescu_costi2• Ce măsuri imediate are în vedere Ministerul Sănătăţii privitor la situaţia explozivă în care s-a ajuns în cazul persoanelor cu handicap ori invalide din cauza sau şi ca urmare a modului deficitar în care sunt abordate problemele respective de către specialişti din Ministerul Sănătăţii (medici, asistenţi, experţi etc.)?
 

Domnule Ministru,

Mă văd nevoit să vă adresez din nou o ÎNTREBARE legată de modul în care este abordată problema sănătăţii unor semeni de-ai noştri, aflaţi în grea suferinţă, de către specialişti din structurile Ministerului Sănătăţii sau în strânsă legătură cu acesta.

De data aceasta este vorba de superficialitatea unor comisii de încadrare a persoanelor bolnave în diferite grade de handicap ori de invaliditate.

Concret, în ultimele zile (13-17.05.2013 o campanie susţinută din partea mass-media româ­nească a pus pe jar întreaga societate (autorităţi, organizaţii non-guvernamentale, so­cie­tatea civilă etc.), prezentând cazuri sociale deosebite pe care specialişti în medicină, în protecţia socială şi altele asemenea le-au tratat într-un mod revoltător. Până şi un nespecialist s-ar fi pronunţat mai competent decât specialişti atestaţi în domeniu, în unele cazuri de handicap sau de invaliditate vizibil nerevizuibile.

Sunt convins că şi dumneavoastră aţi urmărit ce s-a întâmplat în unele judeţe cu privire la modul deplorabil în care sunt tratate persoanele cu dizabilităţi grave, de către salariaţi ai instituţiilor statului sau aţi fost informat cu privire la aceasta.

În actualul context, vă întreb, domnule Ministru, dacă aţi dispus luarea urgentă a unor măsuri concrete care să rezolve cât mai repede cu putinţă, într-un mod clar, fără echivoc, situaţia confuză care s-a creat atât la nivelul a tot felul de autorităţi, comisii, membri ai comisiilor, specialişti sau aşa-zis specialişti, în ce priveşte problemele cu care se confruntă persoanele cu handicap şi respectiv persoanele invalide?

Vă mai întreb, domnule Ministru, care sunt măsurile luate şi care sunt măsurile pe care v-aţi gândit să le luaţi, în continuare, în scopul rezolvării durabile a problemelor cu care se confruntă persoanele cu handicap sau invalide?

Nu vă adresam această ÎNTREBARE dacă problemele persoanelor cu handicap sau invalide nu ar depinde direct de medicii care sunt membri în comisiile de încadrare a persoanelor bolnave în diferite grade de handicap ori de invaliditate, fiind singurii şi cei mai îndreptăţiţi să se pronunţe cu fermitate, fără echivoc şi cu profesionalism dacă o persoană este sau nu este bolnavă şi cât anume de grav ori dacă nu cumva simulează vreo afecţiune pentru a profita de nişte avantaje.

Vă asigur, domnule Ministru, că în calitatea pe care o am, de membru al Comisiei de sănătate şi familie, vă voi susţine în orice demersuri şi măsuri pe care le veţi întreprinde, în mod legal şi corect, mai ales în beneficiul persoanelor bolnave.

Solicit răspunsul dumneavoastră în scris.

Cu toată consideraţia,

Rădulescu Constantin,

deputat PSD