Iniţiativă frumoasă pentru ajutorarea copiilor instituţionalizaţi


La iniţiativa lui Mihai GHEBREA, în parteneriat cu Asociaţia Orfanilor din Casele de Copii Râmnicu Vâlcea, a fost depus proiectul intitulat „2012 şanse pentru mine”. Unul din obiecti­vele principale este acela de integrare socio-profesională a copiilor şi tinerilor din cadrul Centrului de Plasament Nr. 4, din Râmnicu Vâlcea. Copiii şi tinerii din cadrul acestui centru nu au un club de net pentru a-şi putea satisface ne­voia de învăţare a utilizării calcu­la­to­rului, foarte necesar pentru o integrare mai uşoară în societate. Prin acest club, beneficiarii au posibilitatea de a socializa cu alţi copii şi tineri de vârsta lor, din alte medii sociale şi familiale. Mai mult, îi va ajuta să-şi întocmească referate şi proiecte şcolare, dar şi pentru a învăţa să folosească programe de editare sau educaţionale.

Beneficiarii proiectului sunt copiii şi tinerii din cadrul Centrului de Plasament Nr. 4, colegii de şcoală ai acestora şi angajaţii centrului, care îi vor supraveghea în procesul de învă­ţare (educatori, profesori). Această iniţia­tivă va avea şi beneficiari indi­recţi, comunitatea locală, care nu va mai trebui să achite costurile de şcola­rizare a acestora prin diverse cursuri de formare profesională.

Principalele obiective ale proiec­tului sunt: • formarea şi însuşirea unor deprinderi practice necesare utilizării calculatorului; • integrarea mai uşoară în societate; • socializarea cu alţi copii şi tineri de vârsta lor din alte medii sociale; • învăţarea unor modalităţi de căutare şi rezolvare a problemelor pe care le întâmpină în procesul ins­tructiv-educativ şi de formare profesio­nală; • stimularea gândirii prin realiza­rea de jocuri şi alte activităţi menite să contribuie la dezvoltarea lor; • valori­ficarea potenţialului creativ al acestor elevi; • promovarea mai uşoară cu ajutorul netului a activităţilor pe care le desfăşoară aceştia; • realizarea de materiale informative despre viaţa acestor copii şi tineri, materiale ce vor fi transmise mass-mediei.

Iniţiatorii îşi propun să înfiinţeze un club de net în cadrul Centrului de Pla­sa­ment Nr. 4. La acest proiect vor lu­cra efectiv copii şi tinerii din centru care vor pune umărul la amenajarea acestui obiectiv. Prin acest proiect sunt ajutaţi aceşti copii şi tineri să devină mai încrezători în şansele lor. A fost identificată locaţia unde va fi amenajat acest club, un spaţiu de aproape 50 mp, pus la dispoziţie de conducerea centrului prin domnul Fănel Leţu, şef centru, partener în acest proiect. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, ca în fie­care proiect, este partener oficial prin punerea la dispoziţie a infrastructurii necesare funcţionării acestui club de internet. Directorul executiv al acestei instituţii, Nicolae Badea, s-a ocupat personal de toate aceste aspecte.

Pentru a sprijini această iniţiativă, cei interesaţi pot accesa link-ul http://www.taraluiandrei.ro/orasul-tau/proiecte/2012-sanse-pentru-mine_1038.html, pentru a vota acest proiect foarte important pentru beneficiarii lui.