Informare de presă – Activitate intensă la Apavil S.A. – Centru Vest


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 25 – 31 ianuarie 2021 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos, comuna Păușești – satele Barcane și Buzdugan, comuna Frâncești – satul Dezrobiți, comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, comuna Mihăești – satul Gurișoara. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satul Șirineasa, comuna Nicolae Bălcescu – satul Corbi și orașul Băbeni – strada Tătărani.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a desfundat rețeaua de canalizare menajeră din comuna Nicolae Bălcescu – satul Valea Bălceasca;
• s-a desfundat rețeaua de canalizare menajeră din comuna Șirineasa – satul Ciorăști;
• s-a vidanjat căminul Stației de repompare apă uzată nr. 15 din comuna Nicolae Bălcescu – satul Ciorăști;
• s-au deblocat plutitorii aferenți Stației de pompare ape uzate din comuna Tomșani – satul Foleștii de Sus;
• s-a efectuat curățarea transportorului elicoidal aferent Stației de epurare ape uzate din comuna Șirineasa – satul Șirineasa;
• s-a repoziționat preaplin bazin tampon din OL Dn 108 pentru deversare în exteriorul căminului de pompe în comuna Tomșani;
• s-a efectuat pozarea și îngroparea cablului electric trifazat pentru executarea branșamentului electric aferent Stației de apă Cernișoara;
• s-a efectuat citirea consumului de energie electrică la Stațiile de pompare ape uzate din comunele Tomșani și Cernișoara;
• s-a înlocuit pompă submersibilă defectă aferentă Stației de apă Tomșani;
• s-a înlocuit pompă defectă aferentă puțului de captare apă nr. 1 din comuna Frâncești – satul Dezrobiți;
• s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit și instalațiile de durizare și deferizare aferente Stației de apă din comuna Frâncești;
• s-au efectuat operații de desfundare, decolmatare și spălare a Stației de repompare ape uzate Cuculici din comuna Pietrari;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru branșarea la rețeaua de apă potabilă în orașul Horezu – strada Tudor Vladimirescu;
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
• s-a efectuat spălarea conductei de apă PEHD Dn 90 pe o lungime de 300 de metri din comuna Bunești – satul Teiușu;
• s-au verificat instalațiile electrice, pompele și instalațiile sanitare aferente Stațiilor de repompare apă potabilă din comuna Pietrari;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
• COMPARTIMENTUL DE COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL S.A.