În sedința ordinară, Consiliul Județean salvează Minerul Costești


Echipa de fotbal vâlceană din a treia ligă va primi câte două tranșe de câte 50.000 lei până la finele acestui an

Chiar dacă a fost efectiv dărâmată de Universitatea Craiova II în startul acestei ediții de campionat, Minerul Costești va primi și vestea cea mare pe care o aștepta de câteva luni: legislativul județean va vira sumele promise pentru ca echipa să poată supraviețui.
În fapt, marți dimineață, membrii Consiliului Județean sunt chemați la ședința ordinară a lunii august pentru a dezbate și vota: aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a CJ Vâlcea din 30 iulie 2021, Informare privind eficiența activității desfășurate de lucrătorii IPJ Vâlcea, în trimestrul II/2021, Informare privind activitatea administratorilor RAJDP Vâlcea, pe semestrul I 2021, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale CJ Vâlcea, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, precum și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2021, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la data de 30 iunie 2021, Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Râmnicu Vâlcea, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, cu capacitate de 20 beneficiari/zi, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Liviu Rebreanu nr. 2, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Ostroveni (CIA Ostroveni) fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, cu capacitate de 50 locuri, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nicolae Iorga nr. 20, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de asigurare a serviciilor publice de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Vâlcea pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Județene pentru Protecția Plantelor Vâlcea.

Ce se mai dezbate în ședința ordinară de CJ?

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Vâlcea prin CJ Vâlcea cu Comuna Costești, Județul Vâlcea, prin Consiliul Local al Comunei Costești, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive, precum și aprobarea modelului-cadru al contractului de asociere, Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat între UAT Comuna Racovița și UAT Județul Vâlcea, pentru realizarea studiilor/documentațiilor tehnice în vederea depunerii spre finanțare a proiectului „Centru comunitar integrat în comuna Racovița, județul Vâlcea”,  Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării imobilului – „Vila Oltul” – Clinica de Recuperare Medicală Balneologică situat în orașul Călimănești, str. Calea lui Traian, nr. 688, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a DJ 703H și darea acestuia în administrarea RAJDP Vâlcea, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA ADI „APA Vâlcea” să aprobe primirea Comunei Fârtățești în cadrul Asociației, modificarea și completarea, prin Act adițional, a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, precum și mandatarea Președintelui Asociației să semneze, în numele și pe seama Județului Vâlcea, Actele Adiționale menționate,  Diverse.