În şapte luni, fiscul vâlcean a constatat evaziune de 78 de milioane de lei


• 39 de cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate

În acest an, până la 31 iulie, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, prin Activitatea de Inspecţie Fiscală, a încheiat 1.480 de acte de control, stabilind pentru bugetele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală venituri suplimentare în sumă totală de 78 mil.lei. În 68 de cazuri, pentru a evita sustragerea de la plata debitelor prin înstrăinarea bunurilor, inspectorii Activităţii de Inspecţie Fiscală au dispus măsuri asigurătorii în valoare totală de 149 mil.lei. Pentru prejudicii aduse bugetului general consolidat al statului, în valoare de 52 mil.lei, 39 de cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

În aceeaşi perioadă, inspectorii fiscali au soluţionat 144 de cereri pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată în valoare de 8 milioane de lei, fiind respinsă la rambursare suma totală de 1,3 mil.lei.