Ideea lui Răban: Parlament social în România


• după modelul Germaniei, acesta ar apăra drepturile vârstnicilor și ale persoanelor cu ajutoare sociale • comparativ însă cu nemții, Parlamentul social din România chiar ar avea de muncă

La ultima ședință a Dialogului Civic, președintele Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice și liderul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Vâlcea, Grigore Răban, a propus celor de față înființarea, în România, a Parlamentului social. Ideea a venit ca urmare a unui articol apărut în revista „Vitralii. Lumini și umbre”, unde se vorbește despre Parla­mentul social și eficiența acestuia. „Mi se pare o bună idee înființarea acestui Par­lament social sau „Adunarea repre­zentanților”, cum mai poartă  numele. În Germania, chiar și anul trecut, an de criză, membrii Parlamentului social nu au făcut intervenții publice, fiind drep­tu­rile pensionarilor și ale celor care pri­mesc ajutoare sociale din partea statului nu au fost încălcate. Este, totuși, evi­den­tă debandada care caracterizează, la ora actuală, situația pensiilor din Româ­nia, iar un asemenea sistem ar constitui și la noi o soluție ideală pentru evitarea pe viitor a abuzurilor făcute de guvern și re­punerea în drepturi a pensionarilor ro­mâni, care sunt, în prezent, victimele unui abuz care nu are precedent în spa­țiul Uniunii Europene și, cred, nicăieri în toată lumea civilizată”, a precizat Gri­go­re Răban. În aceste condiții, vineri, 4 no­iembrie, se va dezbate problema în ca­drul Consiliului Județean al Persoane­lor Vârstnice, inițiativa urmând a fi con­cre­tizată într-un proces verbal ce va fi înaintat Consiliului Național al Persoa­ne­lor Vârstnice și Uniunii Generale a Pen­sio­narilor din România pentru luarea unei decizii corespunzătoare.