Gimnaziul: 4 ani, Liceul: 4 ani


• ministrul Educației optează pentru vechea formulă din învățământ • Pricopie: la finele clasei a VIII-a, alegem: liceu sau profesională
 

Ministrul Remus Pricopie nu este de acord cu formula ca la finele clasei a IX-a, unii elevi să opteze pentru profesională. În opinia sa, trebuie păs­trată vechea formulă: la sfârșitul clasei a VIII-a, fiecare elev alege li­ceul sau profesionala. „Ideea mea e să păs­trăm gimnaziul pe 4 ani și liceul, pe 4 ani. Singurul argument pentru gim­­naziul pe cinci ani sunt datele sta­tis­tice. Ce facem aici? Ne furăm că­ciula unii altora? Gimnaziul trebuie să fie de patru ani, iar clasa a IX-a, la liceu. Era clar înainte: la sfârșitul clasei a VIII-a, unii mergeau la liceu, alții la profe­sională. Acum dăm roată șco­lii. La finele clasei a IX-a, alegem pro­fe­sio­nala. Vom regla situația: sfâr­șit de clasa a VIII-a, alegi liceu sau profe­sională”, a declarat Pricopie.

Școală profesională pe profilul regiunii

Una din vizitele ministrului Educa­ției a vizat Liceul „I.C. Brătianu” din Dră­gășani. „Trebuie să avem școală pro­fesională pe profilul regiunii res­pec­tive. Ai o zonă agricolă, ei bine, școala profesională trebuie să aibă acel profil. Școlile profesionale trebuie constituite pe industrie. Trebuie lucrat cu firmele din domeniu, să existe con­tracte între firme și licee”, a precizat ministrul Educației. În prezent, sunt peste 13.000 de elevi în sistemul dual și primesc câte 200 lei/lună de la stat pentru a frecventa cursurile școlii. Și firmele care vor dori să intre în sistem trebuie să acorde câte 200 lei/lună acestor elevi. Dacă anul trecut erau 1.551 de firme în sistem, anul acesta vorbim de 2.350 de societăți. „Trebuie făcut așa ceva și-n Vâlcea. Cu Ins­pectoratul Școlar, autoritățile locale putem defini câteva proiecte. Legat de Drăgășani, am cerut Universității de Științe Agri­cole să intre în parteneriat cu liceele agricole”, a mai declarat Remus Pricopie.