Fermierii pot accesa IPA online


Adrian-PinteaPrintr-un comunicat oficial de presă purtând semnătura directorului Adrian Pintea (foto), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că începând cu data de 13 februarie, pe site-ul oficial www.apia.org.ro, este accesibilă aplicaţia IPA Online.

„Prin intermediul acesteia fermie­rii deja înregistraţi la APIA în cam­pa­nile precedente, şi care intenţionează să solicite sprijin pe suprafaţă în anul 2012, prin acces la internet, pot să completeze electronic declaraţia de suprafaţă, să  vizuali­ze­ze şi, după caz, actualizeze propriile parcele – aşa cum au fost digitizate în campa­nia anterioară. Fermierii îşi pot digi­tiza parcele noi prin identificarea pe ortofotoplanurile disponibile în baza de date (LPIS) a APIA.

Pentru accesarea aplicaţiei IPA Online, fermierii vor utiliza un nume (nu­mărul unic de identificare a exploa­taţiei primit în cam­pa­nia/cam­pa­niile precedente, existent şi în deci­ziile de plată, ex: RO xxxxxxxxx) şi o parolă care se poate obţine de pe site-ul instituţiei (www.apia.org.ro).

Avantajele utilizării IPA Online: fermierul nu mai are nevoie de hărţi pe hârtie; în urma digitizării parcelei, sis­temul măsoară şi afişează supra­faţa digitizată; permite localizarea cu precizie mai mare a parcelei; iden­ti­ficarea şi posibilitatea de avertizare rapidă cu privire la unele erori (dife­renţe de suprafaţă, suprapuneri).

Ulterior, în baza invitaţiei primite de la APIA, fermierul se prezintă la Cen­trul judeţean/local APIA, unde tre­buie să completeze un formular cu date de identificare ale exploataţiei şi o anexă în care bifează sche­me­le/mă­­surile de sprijin solicitate, res­pec­tiv parcurgere şi avizează angaja­men­te­lor respective. Pentru fermierii care au de­pus cereri în anii prece­denţi, formu­larul de identificare este pretipărit, fiind actualizat doar dacă au apărut modificări faţă de datele anterioare.

Campania de depunere a cererii de plată pentru schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă 2012 se deru­lea­ză în perioada 1 martie – 15 mai 2012. În perioada 16 mai – 11 iunie 2012, se primesc cereri cu penalizări de 1% pentru fiecare zi de întârziere”, a lămurit situaţia Pintea.