Extinderea și dezvoltarea durabilă a capacităților avansate de prelucrare a lemnului în cadrul SC Haty SRL


Extinderea și dezvoltarea durabilă a capacităților avansate de prelucrare a lemnului în cadrul SC Haty SRL

 

S.C. Haty S.R.L., cu sediul în Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Drumul Câmpului, Nr. 22, Județul  Vâlcea, România, anunță semnarea, în data de 17.10.2017 a Contractului de finanțare nr. 576/17.10.2017, pentru implementarea proiectului cu titlul „Extinderea și dezvoltarea durabila a capacitatilor avansate de prelucrare a lemnului in cadrul SC Haty SRL”, aferent, Cod SMIS 112461.

Proiectul va fi implementat în Orașul Băbeni, Str. Calea lui Traian nr. 201, Județul Vâlcea, România,  prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

S.C. Haty S.R.L. a încheiat Contractul de finanțare nr. 576/17.10.2017 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020 și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020 la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia.

Valoarea totală a proiectului este de 5.895.448,27 RON din care 3.089.534,95 RON reprezintă finanțarea nerambursabilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 2.626.104,71 lei și Bugetul Național 463.430,24 lei.

Obiectivul general al proiectului este: Obiectivul firmei este ca pe viitor să îsi asigure o dezvoltare durabilă prin consolidarea activității, ceea ce presupune investiții în utilaje performante care să asigure calitatea produselor la nivelul standardelor existente pe piața internațională, creșterea portofoliului de comenzi și a numărului de clienți. Pentru a-și atinge obiectivele, HATY SRL va folosi o strategie de dezvoltare durabilă ce constă în consolidarea activității sale prin achiziția de echipamente noi, performante și crearea de noi locuri de muncă. Proiectul presupune ”Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu aferent domeniului de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție”.

 

Pentru detalii:

Dna. Adriana Barangă, administrator S.C. Haty S.R.L.

Tel: 0744560341, e-mail: office@haty.ro

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Vezi comunicatul in format pdf AICI