„Există această lipsă de hotărâre care nu ne face bine”


Bulacu-Romulus• spune Romulus Bulacu despre situaţia actuală din fruntea PDL Vâlcea

Rezultatele foarte slabe înregis­trate la alegerile locale din Vâlcea de către Partidul Democrat Liberal, inclu­siv pierderea fotoliului de primar din municipiul – reşedinţă de judeţ, nu au dus la frământări majore în cadrul orga­nizaţiei judeţene. „Portocaliii” vâl­ceni par a fi „în adormire”, aşa cum se întâmplă cu membri altor structuri bine­cunoscute în România de după ’89. „Nu am reuşit să ne coagulăm ca şi structură de conducere, deci trebuie să luăm nişte decizii care să ne pla­se­ze pe-o structură solidă şi-o poziţie pu­ternică înaintea alegerilor parla­men­tare. Ideal ar fi fost să aibă loc o restructurare completă a Biroului Per­ma­nent Judeţean, să fie un nou înce­put pentru organizaţie. Sunt foarte mulţi care s-ar implica mult mai mult la PDL dacă ar şti că există un altfel de management al organizaţiei”, declară Romulus Bulacu, unul dintre liderii PDL Vâlcea. „Există această lipsă de hotărâre care nu ne face bine… Avem foarte mulţi oameni de mare calitate, dar nu există acea echipă de condu­ce­re care să observe şi să potenţeze ca­lităţile fiecăruia”, a mai spus Bulacu.

„Băsescu se dedică ţării”

L-am întrebat pe Romulus Bulacu ce-nseamnă pentru PDL revenirea lui Traian Băsescu la Cotroceni. „Reven­irea domnului Băsescu la Cotroceni este o revenire la normalitate. Cred că ceea ce s-a întâmplat în ultimele două luni de zile a fost o pierdere de ima­gine a României pe plan european şi extern. În al doilea rând, cred că situa­ţia politică incertă ne-a afectat foarte mult din punct de vedere economic, pentru că Guvernul Ponta s-a ocupat de orice altceva – de cvorum, să scoa­tă de pe listele permanente un număr de alegători – decât de buna guver­nare. Revenind la preşedintele ţării, trebuie să recunoaştem toţi că Bă­sescu a adus România într-o poziţie favorabilă din punct de vedere al imaginii externe. S-a luptat să aibă o jus­tiţie independentă, iar liderii euro­peni şi americani au susţinut respec­tarea regulilor şi continuarea demer­su­rilor pentru ca România să aibă ins­tituţiile statului funcţionale. Eu sunt con­vins că – după referendum – Traian Bă­sescu a învăţat ceva, fiind un om politic desăvârşit. El nu mai are ce pier­de, se dedică României, nu mai in­tră în vreo competiţie electorală”, a declarat Bulacu.