Elita științei, la cea de-a V-a ediție a „Managementului Tritiului”


La sfârșitul săptămânii trecute, oameni de știință din țară și străinătate și-au dat întâlnire la sediul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”, în cadrul celei de-a V-a ediții a workshop-ului național „Manage­mentul Tritiului”. Eveni­mentul a fost organizat sub egida Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică. Un loc aparte în organizarea acestui workshop l-a deținut exis­tența, în cadrul Institutului Național de Criogenie și Sepa­ra­rea Izotopilor Râmnicu Vâlcea, a instalației „Pilot Experi­mental pentru Separarea Deuteriului și Tritiului”, ca insta­la­ție de interes național, cu puternice implicații în dez­vol­tarea energeticii nucleare din România. Principalele obiec­tive ale acestei instalații, formulate și promovate în cadrul evenimentului, au constat în: dezvoltarea unei tehnologii nepoluante și stocarea tritiului, realizarea de tehnologii și echipamente criogenice pentru separarea, purificarea înaintată și lichefierea gazelor, elaborarea de noi metode de calibrare și măsurarea tritiului etc. Totodată, precizăm că tematica workshop-ului „Managementul Tritiului” a vizat o serie de domenii de vârf ale cercetării și dezvoltării tehnologice din România în domeniul nuclear și, în același timp, de impact asupra dezvoltării naționale, enumerând aici: tritiu în energetica nucleară, știința și ingineria mate­rialelor și sistemelor în domeniul nuclear, manage­mentul deșeurilor, programele europene de cercetare în domeniul nuclear. EURATOM. Programul VII.