„Economia socială – pași către un viitor mai bun”


Asociaţia Pro Xpert organizează joi, 14 noiembrie 2013, începând cu ora 9.30, în Sala de Şedinţe a Primăriei Râmnicului, Conferința Regională „Economia socială – pași către un viitor mai bun”. Sunt invitați reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice locale și regionale, dar și organiza­țiilor non-guvernamentale și altor structuri active în domeniul social și interesate în pro­movarea și dezvoltarea economiei sociale ca pilon fundamental al dezvoltării durabile.

Evenimentul face parte din agenda celei de-a patra întâlniri a partenerilor din cadrul proiectului Entrepreneurial Compe­ten­cies and Horizontal (Soft) Skills for Social Entrepreneurs (Competențe antre­pre­noriale și abilități orizontale pentru antre­prenorii sociali) finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Comu­nitar „Învăţare de-a lungul întregii vieţi” – componenta „Parteneriate Leonardo da Vinci”, care se desfășoară în perioada 1 august 2012-31 iulie 2014, coordonat de Asociația Pro Xpert în parteneriat cu: Baltic Regional fund – Letonia, North West Lifelong Learning Ltd – Marea Britanie, SOGEMONT SRL – Italia, Associação para o Desenvolvimento Social de Gondomar – Portugalia, Kaşif Gençlik ve Spor Kulübü Derneği și GOLBASİ DİSTRİCT GOVER­NORSHİP – Turcia.

Proiectul își propune dezvoltarea unor legături durabile între cursanții și lectorii din sistemul de formare vocațională inițială (VET) și piața muncii în domeniul economiei sociale și are ca obiective:

– Dezvoltarea și testarea pe grupe pilot a unui curs de 3 săptămâni (90 ore) de competențe antreprenoriale și alte abilități orizontale necesare în cazul particular al persoanelor care activează în întreprinderi sociale sau alte structuri ale economiei sociale – suportul de curs urmează a fi adap­tat apoi nevoilor specifice și particu­larităților viitorilor beneficiari la nivelul fiecăruia din cei 7 parteneri (din România, Italia, Letonia, Marea Britanie, Portugalia și Turcia) și inserat într-o curriculă mai amplă de formare profesională și specializare a angajaților din al treilea sector.

– Crearea și consolidarea legăturilor dintre învățământ (VET) și piața muncii în domeniul particular al economiei sociale prin testarea și punerea în practică a unor metode și abordări organizațio­nale/meto­dologice noi și inovative la nivelul celor 7 parteneri.

– Anticiparea nevoilor viitoare și iden­tificarea de soluții pentru nevoile existente cu privire la abilitățile și competențele necesare pe o piață a muncii nouă și într-o continuă transformare așa cum este economia socială/al treilea sector.

Conferința Regională „Economia socială – pași către un viitor mai bun” este un element important atât pentru eficien­tizarea îndeplinirii obiectivelor proiectului menționat anterior, cât și pentru promo­varea unor bune practici și povești de succes din domeniul economiei sociale din România la nivelul celor 25 de participanți din organizațiile partenere ale proiectului.

Informații suplimentare puteți afla accesând blogul proiectului http://echssse.wordpress.com/