Dublă lansare de carte la Biblioteca Județeană


Chiar din prima zi a noii săptămâni, activi­tă­țile debutează în forță la Biblioteca Ju­de­țeană „Antim Ivirea­nul” din Râmnicu Vâlcea. În această după-amiază de luni, cu începere de la ora 17.00, în citadela culturii vâlcene este programată o dublă lansare de carte. Geor­ge Voica și Constantin Ionițescu propun publi­cului vâlcean volumul cu specific național-istoric „Venim din vâltoarea istoriei”. De asemenea, aceiași doi autori, alături de Daniela Ionițescu, lansează lucrarea „Legănare de suflet, la Râmnic!”. Ambele volume au apărut la editura „Rotipo”.
„Sunt locuri, în lume, în care ar trebui să intri cu pioșenie, călcând ca pe aburi de sânge, încă și acuma fierbinți; ca într-o catedrală, unde știi că, sub lespezi reci, de piatră, dorm cei atât de greu osteniți de ținerea-n mână a lancei, a scutului, a sabiei, în aprige vâltori, pe câmpuri de bătălie, pentru viață ori pentru moarte. Strămoșii, în zori, cu roua-n picioare, vor porni iarăși cu turme pe plai, pierzându-se, prin albăstrie cicoare, în cea mai frumoasă vale din Rai!”, se arată în descrierea primului volum.
„Din Dunăre-n sus, înspre munții Coziei, străjuiți de Zamolxis și de bujorul de munte, a-nceput să curgă istoria-n Râmnic – așezare ur­bană romană –, precum mierea din aloaie dom­nești, voievo­dale, ori în prisăci de schituri bă­trâ­ne, risipite-n poieni, lân­gă izvoare și cetini. N-a fost neamul acesta îm­pins de nevoi dinspre Asii către Câmpia Ro­mână, cu carnea crudă sub șaua calului, în ropot barbar, șuie­rând, ca și cum din urmă-l mâna însăși moartea în flutu­rânde veș­minte cernite?!… Lipiți cu spinarea de munți și de codrii adânci, ne-am rostuit cu grijă, la vatră, căci Țara aceasta trebuia să rămână aici, purtând pe creștet cununa lui Crist, de rouă însângerată! Căci vremile cură, cum pâraie-ntre stânci, undele lovindu-și, nemiloase, scrâșnind, dar neamul tău trebuie să privească în zare, cum luminile-n ochi strănepoți se aprind”, este conținutul unui text prezentat în expunerea celui de-al doilea volum.