„Drumurile din Păuşeşti trebuie reabilitate şi finalizate”


Vladoiu-Aurel• spune deputatul social – democrat Aurel Vlădoiu, care va face demersuri la constructori şi la autorităţile centrale

Zilele trecute, dialogând cu primarul  Gheorghe Pîrvulescu de la Păuşeşti – Otă­său, deputatul Aurel Vlădoiu şi-a făcut o ima­gine şi mai clară în legătură cu nevoile strin­gente ale localităţii. „La Păuşeşti, tre­buie betonată platforma de lângă Casa de cultură, unde, de regulă, sunt organizate bâl­ciuri, ziua comunei şi diverse festivităţi cul­tural-artistice. Prioritară este, de ase­me­nea, continuarea asfaltării pe DC 126… Tre­buie intervenit fără întârziere pe o lun­gime de 300 de metri. Această investiţie a fost prinsă pe HG 577, a fost începută în 2006, dar nu s-a finalizat nici până azi, deşi această cale de acces este singura care face legătura între staţiune şi Mănăstirea Dintr-un Lemn. Trebuie turnat al doilea co­vor de asfalt şi mai trebuie amenajate rigo­lele. Nu în ultimul rând, trebuie găsită o so­lu­ţie pentru DJ 646 B Frânceşti-Pietrari. Aici, ar fi vorba de aproximativ 800 de metri de rigole. Constructorul care a efectuat lu­crări în zonă a spart podurile oamenilor şi le-a lăsat aşa, mutându-şi muncitorii şi uti­lajele la alte şantiere. Am luat legătura cu acesta şi i-am spus să revină pentru a ter­mi­na ceea ce a început”, a explicat depu­ta­tul Vlădoiu. Referindu-se şi la câteva dintre cele mai recente împliniri ale sale, primarul Pîrvulescu a amintit de baza sportivă de la şcoală, pentru care a cheltuit doar 500 mili­oane lei vechi, dar şi de alte obiective cel pu­ţin la fel de importante. „La şcoală, am ame­najat o bază sportivă pentru care am cheltuit doar 500 de milioane de lei vechi. Pe aşa ceva, în alte localităţi, s-au cheltuit miliarde. Am introdus reţeaua de alimentare cu apă, iar acest lucru contează foarte mult pentru oameni, poate cel mai mult, mai ales în această perioadă de secetă. Mai trebuie câteva extinderi şi finalizăm. Vă mărturisesc că îmi este teamă să introduc canalizarea… N-am nici o garanţie că voi fi sprijinit de CJ sau Guvern să refac drumurile după aceea. Până acum, localitatea noastră a cam fost tă­iată de pe listele cu fonduri, deci sunt pă­ţit. N-am comentat niciodată, nu m-am plâns, deşi mi-aş fi dorit ca şi comuna Pău­şeşti să fie sprijinită. Ne-am descurcat cum am putut şi vreau să vă spun că nu avem datorii. Cu resursele noastre financiare limi­tate, vă daţi seama, am făcut şi trei parcuri de joacă… Sub 200 de milioane de lei vechi au costat. Am lucrat cu cei de la ajutor so­cial, tot ca să facem economii”, a afirmat edilul liberal Pîrvulescu.

Cernişoara are nevoie de sprijin pentru construcţia a două poduri, la Obârşia şi Mădulari

Deputatul social – democrat Aurel Vlă­doiu l-a vizitat săptămâna trecută şi pe Mihai Ionescu, primarul comunei Cerni­şoa­ra, cu care a discutat despre stadiul pro­iec­telor şi investiţiilor din această localitate. Edi­lul PSD a cerut sprijin pentru extinderea re­ţelei de alimentare cu apă în satele Mă­dulari, Obârşia şi Cernişoara, dar şi pentru reabilitarea şi modernizarea DJ 676 C. „Pe drumul judeţean, lucrările sunt începute, însă comunitatea trebuie sprijinită să le con­ti­nue întrucât nu are suficientă forţă finan­ciară pentru a înainta investiţia. În ceea ce priveşte extinderea reţelei de apă, mă voi interesa la Bucureşti ce s-a întâmplat cu proiectul, care e depus la Ministerul Dezvol­tării Regionale şi Turismului şi, în mod nor­mal, trebuia prins în PNDI. N-ar trebui să fie probleme, dar mă voi interesa. Primarul Mi­hai Ionescu mai are nevoie de ajutor pentru reabilitarea şi modernizarea DJ 676 D Cernişoara – Stroeşti, cel care face legătura cu Berbeşti – Alunu, cât şi pentru cons­trucţia a două poduri, în Obârşia şi Mă­dulari”, a completat parlamentarul Vlădoiu, făcând o sinteză a problemelor ridicate de primarul comunei Cernişoara.