Deputatul Vlădoiu şi preşedintele Cîlea se implică în rezolvarea problemelor din zona Horezu


În ultimele săptămâni, deputatul Aurel Vlădoiu şi preşedintele Consi­liu­lui Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, au fă­cut mai multe analize, împreună cu pri­marii din zona Horezu, pentru a vedea în ce măsură au fost onorate pro­mi­siu­nile electorale făcute de PSD la ale­gerile din 2008. După ce au tras linie şi au adunat, social-democraţii au ajuns la concluzia că, prin numeroasele in­ves­tiţii realizate în infrastructură, au reuşit să-şi atingă obiectivele, satis­fă­când în mare parte nevoile şi dorinţele populaţiei.

Investiţii masive în Bărbăteşti

asfaltare_barbatestiCu toate acestea, reprezentanţii PSD încearcă să profite la maxim de perioada rămasă până la alegeri pen­tru a completa „golurile”. De aceea, social-democraţii au luat din nou la pas localităţile din colegiul uninominal Horezu. Zilele trecute, deputatul Vlă­do­iu, preşedintele Cîlea, Nicolae Văli­mă­reanu – managerul general al RAJDP şi directorii Forea Mierluş şi Mircea Predescu au stat de vorbă cu mai mulţi primari din vestul judeţului, în dialogurile cu aceştia punându-se accent pe stadiul lucrărilor începute şi pe oportunitatea demarării unor noi in­ves­tiţii. La Bărbăteşti, alături de Cons­tantin Banacu, au fost vizitate lucrările de asfaltare şi de lărgire a acos­ta­mentului executate pe DJ 646 E, drum ce va fi modernizat pe o lungime de 2,1 kilometri. „Îl felicit pe primarul Cons­tantin Banacu pentru tot ceea ce a realizat la Bărbăteşti. Are o mulţime de investiţii în infrastructură, ceea ce înseamnă că a muncit foarte mult în acest mandat şi şi-a reprezentat cu cins­te comunitatea. În perioada urmă­toare, se va ocupa de igienizarea şi pregătirea unităţilor de învăţământ pentru noul an şcolar. Este vorba, în primul rând, de cele de la Bărbăteşti şi Bârzeşti. Tot aici, va reabilita o gră­di­niţă. De asemenea, acum, se lucrează la amenajarea unui parc la muzeul din centrul comunei, care trebuie să fie gata până la festivalul Brâul de aur, care pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică, ajunge la cea de-a 42-a ediţie. Se mai lucrează la amenajarea pieţei din satul Bărbăteşti. Investiţiile prin PNDR, Măsura 3.2.2., sunt pe ultima sută de metri. Mai sunt de asfaltat 1,8 ki­lometri, dintr-un total de 15, rigolele. Reţelele de canalizare, de alimentare cu apă, au fost realizate. În cel mult o lună, sperăm să fie terminat şi centrul medico-social”, a precizat deputatul Vlă­doiu.

La Cernişoara se asfaltează câteva drumuri comunale şi se introduce canalizarea

Ion-CaleaSocial-democraţii au făcut un tur şi prin comuna condusă de primarul Mihai Ionescu, unde, ca şi la Bărbă­teşti, sunt deschise mai multe şan­tiere. La Cernişoara, sunt în derulare şi se află într-un stadiu avansat lu­cră­rile prin PNDR, Măsura 3.2.2. şi se asfaltează câteva drumuri comunale şi se introduce canalizarea. „În plus, s-au stabilit cu domnul preşedinte Ion Cîlea câteva investiţii prioritare, pentru pe­ri­oa­da imediat următoare: recon­di­ţio­narea podului dintre Cernişoara şi Obâr­şia, reabilitarea unor podeţe, as­fal­tarea drumului judeţean ce face le­gă­tura între Oteşani şi Cernişoara, până în satul Mădulari. Este o porţiune de aproximativ 3,5 kilometri. În afară de DJ 676 C, în lista de priorităţi a fost băgat şi drumul judeţean de la monu­mentul eroilor, din centrul localităţii, spre satul Cernişoara. Acesta va fi modernizat pe o lungime de 3,4 kilometri. Tot ca noutate, e în curs de finalizare căminul cultural din satul Cer­nişoara. Şi aici, evident, sunt re­con­diţionate şi pregătite pentru pri­mirea elevilor toate unităţile de învă­ţă­mânt”, a mai anunţat parlamentarul PSD.

Cea mai arzătoare problemă de la Slătioara este finanţarea bazei sportive

Reprezentantul colegiului Horezu în Parlament şi preşedintele CJV i-au făcut o vizită şi primarului Sorin Rom­ces­cu, care, de asemenea, are în deru­lare foarte multe lucrări. Pre­zen­tând concluziile deplasării la Slătioara, deputatul Vlădoiu a subliniat: „Cea mai mare lucrare începută, şi aici, este cea pe PNDR. Proiectul cuprinde investiţii de peste o sută de miliarde de lei vechi. Sunt «prinse» alimentarea cu apă pe 22 de kilometri, canalizare, cen­tru medico-social, care a fost fina­li­zat, asfaltarea unor drumuri comu­na­le”. Parlamentarul a menţionat că, împreună cu preşedintele Ion Cîlea, s-a convenit ca, în curând, DJ 676, de la Slătioara spre comuna Stroeşti să fie modernizat, în primă fază, pe o lun­gi­me de un kilometru. „Totodată, s-a sta­bilit ca, pe o lungime de 500 de metri, de la DN spre Stroeşti, drumul să fie recondiţionat. Alţi 2 km vor fi asfaltaţi pe drumul dinspre Rugetu. Cea mai arzătoare problemă de la Slătioara este cu baza sportivă. Nu s-au primit banii care reprezentau contribuţia Gu­ver­nului prin Ordonanţa 7 şi era vorba de o sumă destul de mare, câteva mili­arde. Din fericire, preşedintele Ion Cîlea şi directorul Nicolae Văli­mă­rea­nu au făcut un efort şi au fost de acord să finalizeze lucrările şi în aceste condiţii. Sperăm să organizăm inau­gu­rarea acestei baze în luna octombrie. La Slătioara, am vizitat împreună cu domnul preşedinte şi plantaţia aceea experimentală de pomi fructiferi, pe o suprafaţă de un hectar. Primăria a pus la dispoziţie terenul, iar CJV a venit cu fondurile, cu specialiştii. Plantaţia de măr arată foarte bine, proiectul comun al celor două instituţii fiind, aşadar, o reuşită. La Slătioara, s-a mai stabilit asfaltarea unui drum comunal, prins pe o finanţare pe HG 577. Este drumul care duce de la Slătioara la Coasta Cer­bului, Vaideeni. Această impor­tan­tă cale de acces a fost asfaltată pe o distanţă de 6,2 kilometri, dar a rămas de rezolvat o lungime de 800 de me­tri”, a completat parlamentarul PSD.

Stroeştiul şi Măldăreştiul se dezvoltă

În comuna Stroeşti, social-demo­craţii au văzut împreună cu primarul Velcu Istocescu Tudor şi cu vice­pri­ma­rul Fane Prostoiu mai multe obiective de interes local şi au căzut de acord ca, în cel mai scurt timp, să moder­ni­zeze DJ Slătioara – Cireşul, pe o lun­gime de 1,7 kilometri. Într-un proces de reabilitare va mai intra DJ 676 D, pe o distanţă de 1,8 kilometri. „Preşe­din­tele Consiliului Judeţean va sprijini autorităţile locale dând undă verde şi pentru recondiţionarea drumului spre Mateeşti, drumul oaselor, cum i se mai spune. La fel, va fi asfaltat drumul dintre Stroeşti şi Slătioara. Am fost din nou şi la Costeşti, unde va fi asfaltat DJ 676 A, pe o lungime de 600 de metri, de la Primărie până la băile minerale. Va fi refăcut podul din zona Rudari, acesta fiind deteriorat serios. Va mai intra în reabilitare drumul de la Costeşti spre Bistriţa şi Sfânta Mă­năstire Arnota, astfel încât turiştii să poa­tă vizita acest important obiectiv tu­ristic, religios, unde este înmor­mân­tat marele voieovod Matei Basarab. În urma discuţiei cu primarul Ion Stoican, care ne-a însoţit pe teren, s-a mai ho­tărât să reconstruim podul din islazul unde are loc, în fiecare an, de Sfânta Marie Mică, festivalul internaţional al romilor. Acolo există un pod pentru maşini şi unul pietonal. Aşa cum probabil ştiţi, pentru anii următori, se caută o altă locaţie, unde să se poată amenaja o parcare mai mare şi unde să existe mai mult spaţiu. Dar, deocamdată, locaţia rămâne aceasta. În ceea ce priveşte comuna Măldă­reşti, pot să vă spun că am vizitat cu domnul Cîlea şcoala din centrul co­mu­nei, de lângă primărie, unitate rea­bi­litată de curând cu bani de la Banca Mondială. Din păcate, nu va putea fi deschisă nici anul acesta întrucât mai e necesară o sumă de la Ministerul Educaţiei pentru realizarea grupurilor sanitare şi a sistemului de încălzire. Probabil că cei de la Putere vor să o închidă definitiv şi pe aceasta. Nu funcţionează de doi ani şi trebuie gă­sită urgentă o soluţie. Am discutat per­so­nal cu ministrul, cu cei de la Ins­pectoratul Şcolar şi sper să nu mai lungim mult rezolvarea acestei situaţii. (…) La Măldăreşti, am vizitat şi alte obiective şi am stabilit să realizăm câteva podeţe şi un pod mare, cel din zona culelor. În total, aceste investiţii presupun un efort financiar de peste 10 miliarde de lei vechi. De asemenea, s-au demarat lucrările de asfaltare pe drumul de la DN către cule, până dincolo de podul pe care îl vom face”, a conchis Aurel Vlădoiu.