Creşteri ale depozitelor în bănci


Depozitele în lei ale gospodă­rii­lor populaţiei au crescut cu 1,3 la sută în septembrie, până la circa 68,728 miliarde lei, iar cele ale per­soa­nelor juridice (societăţi nefinan­cia­re şi instituţii financiare nemone­tare) s-au majorat cu 2,4 la sută, până la 50,791 miliarde lei, infor­mea­ză Banca Naţională a Româ­niei.

La 30 septembrie 2011, depo­zi­tele în lei ale gospodăriilor popu­la­ţi­ei au înregistrat o creştere de 11,7 la sută (8 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2010, iar cele ale persoanelor juridice erau mai mari cu 13,2 la sută (9,4 la sută în ter­meni reali) faţă de 30 septembrie 2010.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna septembrie 2011 cu 1,7 la sută faţă de luna august 2011, până la nivelul de 181,008 miliarde lei. De­po­zitele în valută ale rezidenţilor, gos­podării ale populaţiei şi per­soa­ne juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), expri­mate în lei, s-au majorat cu 1,4 la sută, până la nivelul de peste 61,489 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au re­dus cu 1,7 la sută, până la 14,125 mili­arde euro).

Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în va­lută ale rezidenţilor exprimate în lei au scăzut cu 3,2 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale re­zi­denţilor s-au redus cu 5,1 la sută); depozitele în valută ale gos­po­dă­riilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 4,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gos­po­­dăriilor populaţiei au crescut cu 2,4 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au diminuat cu 15,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale re­zi­denţilor persoane juridice s-au re­dus cu 17,3 la sută).