APIA lucrează prin SMS


• 150.000 de fermieri care au depus cereri de plată pe suprafaţă în 2011 şi care au fost deja autorizaţi la plata avansului de 42 euro/ha vor fi anunţaţi, începând de săptămâna aceasta, printr-un mesaj scris pe telefonul mobil şi/sau e-mail în momentul efectuării plăţii de către APIA

Măsura de transmitere de date prin mesaj telefonic scris şi/sau e-mail face parte din proiectul imple­mentat de APIA „Tehnologia în folo­sul beneficiarilor solicitanţi de fon­duri UE şi buget naţional” şi de aceas­ta vor beneficia toţi fermierii care primesc bani de la APIA şi care au în baza de date a Agenţiei un număr de telefon mobil şi/sau e-mail, datele transmise putând fi de tip financiar (momentul plăţii), noti­fi­cări, solicitări de clarificare etc. Trans­miterea datelor în format me­saj telefonic (SMS) şi/sau e-mail va asigura o reducere de peste 90% a costurilor specifice de transmitere a datelor către beneficiarii APIA, care sunt, de regulă, transmise prin inter­mediul serviciilor poştale sau chiar prin deplasarea la fermieri a unor funcţionari ai Agenţiei sau ai Primăriilor, ceea ce generează costuri mari.