Consultare pentru Raportul Strategic Naţional


Giosan-Lidia03• Enterprise Europe Network informează că Ministerul Fondurilor Europene a publicat spre consultare, în vederea transmiterii oficiale către Direcţia Generală pentru Politică Regională şi Urbană – Unitatea pentru România, din cadrul Comunităţii Europene, Raportul Strategic National 2012

Conform sursei citate, Raportul Stra­tegic Naţional 2012 (RSN 2012) a fost elaborat de către Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale şi la realizarea acestuia au contribuit au­to­rităţile de management pentru gestio­narea instrumentelor structurale precum şi alte instituţii de specialitate (Comisia Naţională de Prognoză, Institutul Naţio­nal de Statistică, Ministerul Finanţelor Publice s.a.). RSN 2012 prezintă într-o manieră succintă stadiul implementării programelor operaţionale,  precum şi contribuţia acestora la realizarea priorităţilor stabilite prin Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, la implementarea obiectivelor politicii de coeziune prevăzute în Orientările Strategice Comunitare pentru Coeziune, precum şi la alte obiective stabilite prin Strategia Europa 2020.

„Documentul descrie o serie de evoluţii socio-economice relevante înre­gistrate de la momentul elaborării docu­men­telor de programare, surprinzând in­clusiv impactul crizei economico-finan­cia­re asupra prevederilor CSNR. În ceea ce priveşte ţintele stabilite prin progra­me­le operaţionale, având în vedere faptul că numărul de proiecte finalizate este încă limitat, RSN 2012 se axează pe prezentarea rezultatelor aşteptate ple­când de la indicatorii asumaţi prin proiec­tele contractate. Eventualele observaţii pot fi transmise până în data de 19 ianuarie 2013. Raportul Strategic Naţio­nal 2012 a fost elaborat în conformitate cu preve­derile Regulamentului Consiliu­lui nr. 1083/2006, Art. 29, privind obliga­ţia Statelor Membre de a transmite Comi­siei Europene, până la sfârşitul anilor 2009 şi 2012, un raport conţinând infor­ma­ţii privind stadiul implementării pro­gra­melor operaţionale 2007-2013 cofi­nan­ţate din instrumente structurale, cu accent pe stadiul îndeplinirii obiectivelor strategice stabilite prin documentele europene şi naţionale de programare”, ne-a explicat Lidia Giosan (foto), Entreprise Europe Network, din cadrul CCI Vâlcea.