Consiliul Județean serbează 1 Mai în Republica Moldova


• o delegație condusă de însuși Constantin Rădulescu va petrece toată săptămâna viitoare peste Prut

Aleșii Vâlcii se reunesc vineri dimineața pentru „ordinara” lunii aprilie cu următoarea ordine de zi a ședinței: Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a CJ Vâlcea din 11 aprilie 2023, Informare privind activitatea instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea CJ Vâlcea, pentru trimestrul I, Raport privind gestionarea patrimoniului Județului Vâlcea, pe anul 2022, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr.6 din 27 ianuarie 2023, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare membrilor Echipei de Robotică Infinitronics de la CN „Mircea cel Bătrân” din municipiul Râmnicu Vâlcea, a cuantumului stimulentului financiar, precum și a numărului beneficiarilor acestora, Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Vâlcea prin CJ Vâlcea cu Orașul Călimănești, Județul Vâlcea, prin CL al Orașului Călimănești, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive, precum și aprobarea modelului – cadru al contractului de asociere, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al Județului Vâlcea, și a Listei obiectivelor de investiții ale CJ Vâlcea, precum și a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2023, Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Județului Vâlcea și a bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2022, Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor locale pentru anul 2024, Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu al Județului Vâlcea, pentru programele sportive de utilitate publică, pentru anul 2023, Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu al Județului Vâlcea pentru programele, proiectele și acțiunile organizate în domeniul cultural, Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de finanțare nerambursabilă asociațiilor, fundațiilor, altor organizații neguvernamentale fără scop lucrativ, precum și entităților publice care organizează programe și proiecte în domeniul tineretului și pot beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu al Județului Vâlcea, pentru anul 2023, Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu al județului Vâlcea, pentru programele, proiectele și acțiunile organizate de unitățile de cult din județul Vâlcea, aparținând cultelor religioase recunoscute din România,  Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării imobilului-teren în suprafață de 6.819 mp situat în orașul Brezoi, satul Păscoaia, punctul „Podul cu Bucium”, județul Vâlcea, pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire sursă alternativă de alimentare cu apă pentru zona de captare Brădișor”, Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea CJ Vâlcea nr.195 din 31 octombrie 2018 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc acțiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, precum și consumul de carburanți, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru membrii CA al RAJDP Vâlcea, pe anul 2023, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale CJ Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui drum situat pe raza comunelor Roești și Pesceana, încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, precum și darea acestuia în administrarea RAJDP Vâlcea, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri mobile și darea lor în administrarea Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”, Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii de inventar a unor bunuri mobile aflate în domeniul public al județului Vâlcea și în administrarea Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”, Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea CJ Vâlcea nr.102 din 21.04.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Extindere cale de acces modul de epurare și amenajare acces morgă în incinta Spitalului de Psihiatrie Drăgoești”, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din Hotărârea CJ Vâlcea nr.184 din 2.10.2019, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării Președintelui CJ Vâlcea, însoțit de o delegație, în Raionul Strășeni, Republica Moldova, în perioada 1-7 mai 2023, Diverse.