Concert aniversar pentru CCI Vâlcea sub bagheta dirijorului sicilian Orazio Baronello


• pe 13 februarie 2019, se împlinesc 93 de ani de la înființarea Camerei de Comerț și Industrie a Râmnicului
Evenimentul va fi marcat printr-un concert aniversar al Filarmonicii Ion Dumitrescu susținut de pianista craioveancă Adela Liculescu în seara de luni 11 februarie sub bagheta dirijorului Orazio Baronello, din orașul sicilian Messina.
În data de 30 septembrie 1864, iese Legea pentru înființarea „Camerelor de Comerciu” (promulgată la 2 octombrie 1864). Sunt înființate camere de comerț în București, Turnu Severin, Craiova, Turnu Măgurele, Giurgiu, Brăila, Galați și Ismail. Camera din circumscripția Craiova are în componența sa județele Dolj, Vâlcea și Olt. La 10 mai 1886, denumirea instituțiilor se schimbă în Camere de Comerț și Industrie. Camera din circumscripția Craiova primește în componența sa și județul Gorj. Pe 20 iunie 1887, are loc inaugurarea caii ferate Râmnicu Vâlcea – Drăgășani. În anul 1925, la Râmnicu Vâlcea, se înființează o școală de ucenici comerciali (curs seral, durată trei ani). Pe 12 mai 1925, apare Legea de reorganizare a Camerelor de Comerț și Industrie, care permite înființarea unor noi camere de comerț pe teritoriul României.
La 13 februarie 1926, este înființată Camera de Comerț și Industrie Vâlcea, prin Decretul Regal 586/1926, publicat în Monitorul Oficial din 14 februarie 1926: „Ferdinand I, prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României, La toţi cei de faţă şi viitori, sănătate:
Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la departamentul industriei şi comerţului sub No. 10139 din 13 Fevruarie 1926,
Având în vedere art. 2 din legea pentru reorganizarea Camerelor de comerţ şi de industrie,
Având în vedere jurnalul consiliului de miniştri No. 250 încheiat în şedinţa dela 12 Fevruarie 1926,
Am decretat şi decretăm:
Art. I. Se înfiinţează Camera de comerţ şi industrie a circumscripţiei Râmnic, cu sediul în oraşul Râmnicu-Vâlcea.
Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentul industriei şi comerţului este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiunilor prezentului decret.
Dat în Bucureşti, la 13 Fevruarie 1926.
FERDINAND
Ministrul industriei şi comerţului,
Tancred Constantinescu.”

În data de 30 aprilie 1934, urmare a modificărilor legislative, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea devine „secțiune pedentă de Camera de Comerț și Industrie Sibiu”, înglobare înfăptuită la 5 iunie 1934.
Pe 30 aprilie 1936, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea își recapătă drepturile de instituție de sine stătătoare. Consiliul de administrație este pus în funcțiune la 12 octombrie 1936, în frunte cu președintele Mitică Simian.
Între anii 1945 – 1948, activitatea camerelor de comerț este dublată de Sfatul Negustoresc. O întâlnire a acestui for are loc la Râmnicu Vâlcea, în găzduirea președintelui Mitică Simian.
În cursul anului 1949, Camerele de Comerț și Industrie sunt desființate „fără a avea instituție succesoare”.
În luna aprilie 1990, Octavian Vulpulescu, inspector teritorial cu privatizarea, inițiază prima tentativă de reînființare a Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, încercând să adune un grup de inițiativă.
La 3 iulie 1990, a doua inițiativă de reînființare a Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea aparține lui Valentin Cismaru, inspector teritorial în Ministerul Economiei, acesta încercând o asociere a mai multor agenți economici. «Curierul de Vâlcea» publică anunțul de inițiere a reînființării Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea sub forma unei invitații de participare la reînființare.
În ziua de 12 iulie 1990, are loc prima întâlnire a grupului de inițiativă, format din peste 30 de reprezentanți ai agenților econo­mi­ci locali și se redactează Hotărârea de reînființare a Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea.
În 16 – 17 iulie 1990, are loc prima adunare generală a Camerei de Comerț și Industrie a României, la care participă și o delegație de vâlceni.
La 26 iulie 1990, are loc Prima Adunare Generală a Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, pentru proiectul de buget și alegerea conducerii, Valentin Cismaru fiind ales în funcția de președinte. Documentele de înființare vor fi legalizate în data de 6 august 1990, la Notariatul de Stat din Râmnicu Vâlcea, procedura finalizându-se cu Hotărârea de Guvern nr. 799/1990.