COMUNA DĂEȘTI, EXEMPLU POZITIV dat de premierul Ciucă


Guvernul condus de Nicolae Ciucă, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, a deschis luni, 7 noiembrie 2022, finanțarea pentru realizarea a 10 proiecte prevăzute în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Acest program are ca obiectiv modernizarea comunităților locale prin realizarea de investiții în infrastructura locală, drumuri județene și locale, infrastructura de apă și canalizare, stații de epurare a apei, extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale.

Detalii despre program

Programul se desfășoară în perioada 2021-2028, având o valoare de peste 50 de miliarde de lei. Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară. Finanțarea programului se asigură din sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, din sume din bugetele locale alocate cu această destinație și din alte surse legal constituite.
În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții noi precum și intervenţii la construcţiile existente care se referă la lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, pentru următoarele categorii de investiții: alimentări cu apă și stații de tratare a apei; sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate; drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților; poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale; sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale, care au autorizație de construire valabilă.

Proiectul primarului George Popolan, exemplu la nivel național

Unul dintre aceste proiecte privește modernizarea drumurilor de interes local din comuna vâlceană Dăești. Deschiderea acestei finanțări în valoare de 6 milioane de lei este o dovadă a interesului și competenței dovedite de primarul liberal George Popolan, care a contribuit decisiv la alcătuirea și aprobarea proiectului.
„Acesta este un exemplu în plus, pe lângă acelea amintite în ultimele săptămâni, al determinării cu care parlamentarii și aleșii locali liberali vâlceni lucrează în beneficiul dezvoltării județului și al creșterii nivelului de trai al concetățenilor. Facem dovada, prin respectarea angajamentelor noastre, că merităm încrederea românilor”, a declarat premierul Nicolae Ciucă.