Cîlea aduce mai mulţi bani Spitalului Judeţean


Ion-Calea4• după discuţiile purtate la Bucureşti, preşedintele CJ Vâlcea a obţinut mult mai multe fonduri pentru unitatea medicală vâlceană

A refuzat semnarea actului adiţional cu Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea şi a plecat să dez­bată problema finanţării Spitalului Judeţean de Urgenţă tocmai în capi­tală. Preşedintele Consiliului Jude­ţean Vâlcea, Ion Cîlea, a purtat discuţii pe tema finanţării Spitalului J­udeţean de Urgenţă cu factori din Mi­nisterul Sănătăţii şi Casa Naţio­nală de Asigurări de Sănătate, iar efor­tul său a dat roade. Şeful jude­ţului a reuşit să obţină mult mai mul­ţi bani pentru unitatea medicală de­cât solicitase conducerea CAS Vâl­cea. Astfel, Spitalului Judeţean de Ur­genţă îi vor fi alocate 552 de mili­arde de lei, faţă de 517 miliarde cât era vorba iniţial. Mai mult, se vor de­conta şi serviciile medicale efec­tua­te în 2011. Iar toate acestea nu reprezintă doar simple promisiuni, ci au la bază încheierea unui pro­to­col între factorii de decizie şi Con­siliul Judeţean.