CCI Vâlcea împlinește 94 de ani!


Azi se împlinesc 94 de ani de când Regele Ferdinand I semna Decretul de înființare a Camerei de Comerț și Industrie a Râmnicului: „Ferdinand I, prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României, La toţi cei de faţă şi viitori, sănătate: Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la departamentul industriei şi comerţului sub No. 10139 din 13 Fevruarie 1926,
Având în vedere art. 2 din legea pentru reorganizarea Camerelor de comerţ şi de industrie,
Având în vedere jurnalul consiliului de miniştri No. 250 încheiat în şedinţa dela 12 Fevruarie 1926,
Am decretat şi decretăm:
Art. I. Se înfiinţează Camera de comerţ şi industrie a circumscripţiei Râmnic, cu sediul în oraşul Râmnicu-Vâlcea.
Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentul industriei şi comerţului este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiunilor prezentului decret.
Dat în Bucureşti, la 13 Fevruarie 1926.
FERDINAND
Ministrul industriei şi comerţului,
Tancred Constantinescu.”
În data de 30 aprilie 1934, urmare a modificărilor legislative, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea devine „secțiune pedentă de Camera de Comerț și Industrie Sibiu”, înglobare înfăptuită la 5 iunie 1934.
Pe 30 aprilie 1936, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea își recapătă drepturile de instituție de sine stătătoare. Consiliul de administrație este pus în funcțiune la 12 octombrie 1936, în frunte cu președintele Mitică Simian.
Între anii 1945 – 1948, activitatea camerelor de comerț este dublată de Sfatul Negustoresc. O întâlnire a acestui for are loc la Râmnicu Vâlcea, în găzduirea președintelui Mitică Simian. În cursul anului 1949, Camerele de Comerț și Industrie sunt desființate „fără a avea instituție succesoare”.
În luna aprilie 1990, Octavian Vulpulescu, inspector teritorial cu privatizarea, inițiază prima tentativă de reînființare a Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, încercând să adune un grup de inițiativă.
La 3 iulie 1990, a doua inițiativă de reînființare a Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea aparține lui Valentin Cismaru, inspector teritorial în Ministerul Economiei, acesta încercând o asociere a mai multor agenți economici. În ziua de 12 iulie 1990, are loc prima întâlnire a grupului de inițiativă, format din peste 30 de reprezentanți ai agenților econo­mi­ci locali și se redactează Hotărârea de reînființare a Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea. În 16 – 17 iulie 1990, are loc prima adunare generală a Camerei de Comerț și Industrie a României, la care participă și o delegație de vâlceni. La 26 iulie 1990, are loc Prima Adunare Generală a Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, pentru proiectul de buget și alegerea conducerii, Valentin Cismaru fiind ales în funcția de președinte. Documentele de înființare vor fi legalizate în data de 6 august 1990, la Notariatul de Stat din Râmnicu Vâlcea, procedura finalizându-se cu Hotărârea de Guvern nr. 799/1990.
„La 13 februarie 1926, s-a născut un act normativ care aducea Vâlcea, din punct de vedere economic, acolo unde ar fi trebuit mereu să-i fie locul. Decretul semnat de Ferdinand ca o necesitate a recunoaşterii realităţii economice existente la poalele Carpaţilor, de-a lungul Oltului, este actul de înfiinţare a Camerei de Comerţ şi Industrie. Un petic din testamentul Regelui României Mari… Ne place să credem ca reglementările de atunci au contribuit la creşterea economică a Vâlcii, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de schimburi cu Bucureştiul, cu întreaga Muntenie şi cu Ardealul prin Valea Oltului, în aşa fel încât să fim părtaşi la atingerea maximului pe care îl cunoaştem cu toţii în anul 1938.
Războiul, apoi comunismul, plaga neagră a economiei şi a întregii societăţi, au şters o piramidă privată normală şi prosperă, creând una inversă şi artificială, planificată sub conducerea severă statului, nu a pieţei libere şi suverane. Fiind gândită şi construită nefiresc, economia socialistă nu putea să lase urme solide, şi crea ce este mai grav, în circa 50 de ani, ne-a făcut să uităm ce înseamnă activitatea concurenţială reală în care principiul cererii şi ofertei să fie adevăratul motor al societăţii.
În anul 1989, calea istoriei adevărate s-a refăcut şi în această parte de lume. Este însă greu şi uneori încă de neînţeles pentru unii cum să lucreze în acest sistem. Eforturile, din păcate, eşuate de a şterge memoria conceptelor şi mentalităţilor comuniste au avut urmările pe care le percepem şi acum: lipsa de iniţiativă şi încredere, administraţii învechite, birocraţie extremă, conducători de instituţii lipsiţi de viziune, educaţie neperformantă etc.
Totuşi, tăvălugul acestei noi realităţi a dărâmat multe dintre prejudecăţi, dovedind că, orice s-ar întâmpla, istoria are un curs inexorabil. Tot ceea ce s-a întâmplat în anul 1926 prin înfiinţarea Camerei de Comerţ a Circumscripţiei Râmnic sub semnătura Regelui a fost cu adevărat un eveniment notabil cu urmări importante în destinul judeţului, probat cu miile de documente pe care le putem şi acum studia în arhive. Apariţia şi dezvoltarea unei economii de piaţă reale în judeţul Vâlcea are, cu siguranţă, rădăcini solide în ceea ce s-a întâmplat în acea perioada în ciuda derapajelor comuniste. Cred că o dezvoltare reală nu poate fi făcută cu adevărat decât dacă ne decidem să respectăm trecutul, să ne redescoperim şi să ne urmăm tradiţiile şi, mai ales, să ne regăsim curajul de a renunţa odată pentru totdeauna să resuscităm monştrii ineficienţi şi anacronici lăsaţi moştenire de comunism”, spune Valentin Cismaru, președintele CCI Vâlcea (foto).