CCI Vâlcea îl duce pe Mihai Daraban la DNA


• împreună cu camerele din Sibiu și Bacău, instituția vâlceană semnează un denunț oficial pe numele președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României dar și a unui grupului care-l susține în funcție

Câte un milion de euro „evaporat” anual, între 2017-2022, de atât îl acuză pe Mihai Daraban, președintele CCIR (FOTO), trei camere de comerț și industrie din Sibiu, Bacău și Vâlcea! Și acuzele nu sunt la stadiul de vorbe, ci au numărul de înregistrare care apasă cel mai greu: al DNA-ului!
În 17 februarie 2023, cele trei instituții s-au constituit în părți vătămate și au depus o plângere penală semnalând: „ În perioada 10.11.2017 – 14.12.2022, patrimoniul CCIR a fost devalizat de o sumă extrem de importantă, de aproximativ 25.759.600 lei (peste 5 milioane euro) prin însușirea nelegală a acestei sume și folosirea în interes personal, de un grup de persoane fizice constituit cu scopul de a obține foloase materiale, pe care le-au și obtinut și însușit. Persoanele fizice care au săvârșit aceste fapte penale s-au constituit într-un grup infracțional organizat, au delapidat patrimoniul CCIR și-au folosit influența ori autoritatea de conducători ai unor persoane juridice fără scop patrimonial în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, au falsificat înscrisuri sub semnatură privată, au săvârșit fals în declaratii și au săvârșit abuz de încredere și gestiune frauduloasă.

  1. În mod concret, situația factuală se prezintă astfel:

1.1. La 10.11.2017, în cadrul alegerilor organelor de conducere ale CCIR, reprezentată legal în funcția de președinte al CCIR de persoana juridică Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța prin reprezentant Daraban Mihai au fost alese cnf. Legii 335/2007 privind camerele de comert din România, în procedura prevazută de Statutul CCIR (în dispozitiile statutare care sunt adoptate în temeiul Legii 335/2007 și nu acele dispoziții care au fost adoptate fără a fi prevazute în Lege și ca atare fiind fără efect juridic), organele de conducere, respectiv membrii de drept (camerele de comerț județene ca persoane jurdice), membrii asociați (alte persoane juridice devenite membre) și ca persoane fizice doar membrii de onoare CCIR, și care au obținut funcțiile de: membru al Colegiului de Conducere; membru al Biroului de Conducere; vicepreședinte CCIR; președinte CCIR, pentru mandatul 10.11.2017-10.11.2022, mandat în care persoana juridică CCINA Constanta a obținut funcția de președinte al organizației CCIR, în calitatea sa de membru de drept CCIR în care a fost aleasă, a desemnat ca reprezentant în funcțiile deținute de persoana juridică titulară a mandatului, să participe în cadrul CCIR Daraban Mihai, acesta având calitatea de președinte al acestei camere de comerț județene.
Ca reprezentant al CCINA Constanța, în organele de conducere ale CCIR: Colegiu, Birou, Președinte, M. Daraban – fără drept și fără lege – a devalizat patrimoniul CCIR de 4.590.000 lei, însușiți cu titlu de indemnizații nelegale (nefiind prevăzute în Legea 335/2007 și introduse nelegal în cuprinsul Statutului CCIR) ca reprezentant în Biroul de Conducere CCIR și reprezentant al titularului funcției de președinte al CCIR, în condițiile în care Legea 335/2007 nu prevede dreptul de a se acorda aceste indemnizații.
M. Daraban, în calitate de reprezentant al titularului funcției de președinte CCIR și-a folosit influența și autoritatea de conducător ale persoanei juridice nonprofit în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, identic cu predecesorul său M. Vlasov, care deținea aceeași poziție în conducerea CCIR în perioada 2008-2014 și mai mult chiar decât acesta, M.Daraban a constituit un grup infracțional organizat alături de persoane fizice care reprezentau titularii funcțiilor de membri ai Biroului de Conducere, de vicepreședinte CCIR și de reprezentanți în Colegiul de Conducere, au luat Decizii pentru a-și atinge scopul însușirii nelegale a sumelor din patrimoniul CCIR, prin inventarea unor indemnizații nelegale și de a-și însuși nelegal sumele din indemnizațiile legale prevăzute de Legea 335/2007, acordate de legiuitor membrilor Colegiului de Conducere (adică titularilor ca persoane juridice), singura indemnizație permisă de legiuitor prin art.34 (5) din Legea 335/2007 și prevazută legal în dispozițiile Statutului CCIR ca fiind o dispoziție conformă și adoptată în art.21 pct.19 prima teză.
Restul dispozitiilor din art.21 pct.19, teza II-a, teza III-a, teza a IV-a, privind „indemnizația președintelui CCIR, a Președinților Comitetelor Camerei Naționale și a membrilor Comisiei de Cenzori” ca și dispoziția art.28 pct.3 teza II-a și teza a III-a din Statut care privește „indemnizația vicepreședintelui, a membrilor Biroului de Conducere și a Președintelui Curții de Arbitraj” sunt dispoziții statutare „nescrise” cnf. art.218(3) din Codul Civil, fiind lovite de nulitate absolută, ca fiind de ordine publică, întrucât Statutul nu poate conține dispoziții care nu sunt prevăzute în Lege, deoarece dispozițiile acestuia sunt adoptate în măsura în care corespund Legii 335/2007, cnf. art.9 din Constituția României și art.26 din Legea 335/2007 (cnf. parag. 18 din decizia CCR 508/02.11.2022: „dispozițiile statutului în conformitate cu prevederile legii”.
În aceste conditii nelegale, M.Daraban, ca reprezentant al titularului funcțiilor deținute de CCINA Constanța, și-a însușit indemnizațiile nelegal acordate funcției de președinte și de membru al Biroului de Conducere de 4.590.000 lei (în perioada 10.11.2017 – 22.11.2022) și și-a însușit și folosit personal indemnizația acordată legal membrilor Colegiului de Conducere a CCIR, încasată ca reprezentant al titularului „în numele și pentru titulara calității de membru C.C.” și nedepusă în patrimoniul CCINA Constanța (10.11.2017-14.12.2022) de 652.320 lei, din sumele pe care le încasa la finele ședințelor de Colegiu, dar prin abuz de încredere, nu mai preda sumele către bugetul CCINA Constanța, titulara proprietară a sumelor, ci le însușea și folosea în interes propriu prin gestiune frauduloasă, aceste sume producând un prejudiciu important și în patrimoniul CCINA Constanța, al carei presedinte era în perioada 10.11.2017-14.12.2022.

  1. În mod identic, în aceeași perioadă 10.11.2017-14.12.2022, după același tipar infracțional, următoarele persoane fizice, profitând de pozițiile de decizie ale titularilor cu funcții în organele de conducere ale CCIR, persoanele juridice membre de drept ale CCIR, pe care aceste persoane fizice le reprezentau în cadrul CCIR, astfel:

2.1. Seculici Gheorghe, reprezentant în cadrul CCIR al Camera de Comerț, Industrie și Agricultură (CCIA) Arad, membru ales al Colegiului și membru ales al Biroului și vicepreședinte ales al CCIR, în perioada 10.11.2017-14.12.2022 și-a însușit fără drept și fara lege 2.001.190 lei, din indemnizațiile nelegale de vicepreședinte CCIR și de membru al Biroului (1.794.720 lei) însușite și din indemnizațiile acordate legal titularului CCIA Arad calității de membru al Colegiului, dar însușite nelegal, fără drept, ca persoană fizică reprezentant „în numele și pentru titulara funcției” CCIA Arad, 206.470 lei, pe care nu i-a depus în patrimoniul persoanei juridice proprietara sumelor acordate legal de CCIR prin indemnizațiile de membru al Colegiului conform art.34(5) din legea 335/2007 și pe care reprezentantul Seculici Gheorghe le încasa după fiecare ședință de Colegiu al CCIR cu obligația de a le preda bugetului CCIA Arad.
2.2. Tudorescu Nicolae, reprezentant în cadrul CCIR al CCI Mehedinţi, membru ales al Colegiului și membru ales al Biroului și vicepreședinte ales al CCIR, în perioada 10.11.2017-14.12. 2022 și-a însușit fără drept și fără lege 2.001.190 lei, din indemnizațiile nelegale de vicepreședinte CCIR și de membru al Biroului (1.794.720 lei) însusiți și din indemnizațiile acordate legal titularului CCI Mehedinti calitatii de membru al Colegiului, dar insusite nelegal, fara drept, ca persoana fizica reprezentant „in numele si pentru titulara functiei” CCI Mehedinti, 206.470 lei, pe care nu i-a depus in patrimoniul persoanei juridice proprietara sumelor acordate legal de CCIR prin indemnizatiile de membru al Colegiului conform art.34(5) din legea 335/2007 si pe care reprezentantul Tudorescu Nicolae le incasa dupa fiecare sedinta de Colegiu al CCIR cu obligatia de a le preda bugetului CCI Mehedinti.
2.3. Apopii Mihai, reprezentant în cadrul CCIR al CCI Neamț, care deține funcția de membru ales al Colegiului, membru ales al Biroului și vicepreședinte ales al CCIR, în perioada 10.11.2017-14.12.2022 și-a însușit fără drept și fără lege 2.001.190 lei, din indemnizațiile nelegale de vicepreședinte CCIR și de membru al Biroului (1.794.720 lei) însușite și din indemnizațiile acordate legal titularului CCI Neamț al calității de membru al Colegiului, dar însușite nelegal, fără drept, ca reprezentant „în numele și pentru titulara funcției” CCI Neamț, (206.470 lei), pe care nu i-a depus în patrimoniul persoanei juridice proprietara sumelor acordate legal de CCIR prin indemnizațiile de membru al Colegiului conform art.34(5) din legea 335/2007 și pe care Apopii Mihai le încasa după fiecare ședință de Colegiu al CCIR cu obligația de a le preda bugetului CCI Neamț, la care se adaugă indemnizațiile legale primite ca reprezentant al titularului dreptului în calitate de membru C.A. al Societății Comerciale în care CCIR era acționar.
2.4. Mocanu Ion, reprezentant în cadrul CCIR al CCIA Galați, membru ales al Colegiului și membru ales al Biroului și vicepreședinte ales al CCIR, în perioada 10.11.2017-22.11.2022 și-a însușit fără drept și fara lege 2.001.190 lei, din indemnizațiile nelegale de vicepreședinte CCIR și de membru al Biroului (1.794.720 lei) însușite și din indemnizațiile acordate legal titularului CCIA Galați al calității de membru al Colegiului, dar însușite nelegal, fără drept, ca reprezentant „în numele și pentru titulara funcției” CCIA Galați, 206.470 lei, pe care nu i-a depus în patrimoniul persoanei juridice proprietara sumelor acordate legal de CCIR prin indemnizațiile de membru al Colegiului conform art.34(5) din legea 335/2007 și pe care Mocanu Ion le încasa după fiecare ședință de Colegiu al CCIR cu obligația de a le preda bugetului CCIA Galați.

  1. În mod identic, făcând parte din grupul infracțional organizat constituit în însăși structura organelor de conducere ale CCIR, următoarele persoane fizice, profitând de pozițiile de decizie în cadrul Colegiului de Conducere a persoanelor juridice titulare ale calității de membru în Colegiu pe care le reprezentau:

3.1. Gagu Ionel, reprezentant în cadrul CCIR al CCIA Buzău, care deține calitatea de reprezentantă desemnată de CCIR ca acționar majoritar al SC Romexpo SA, în CA și votată în AG a SC ca membră CA și în funcția de Președinte al CA SC Romexpo SA, a încasat indemnizatiile legale acordate membrilor CA „în numele și pentru” CCIA Buzău, ca membră de drept în CCIR pe care Gagu Ionel o reprezenta în CCIR și care a fost desemnată ca membră de drept a CCIR în C.A. al SC Romexpo SA, 870.000 lei (suma exactă va reieși din documentele oficiale în cercetarea penală) în perioada în care Gagu Ionel ca reprezentant al CCIA Buzău desemnată de CCIR în CA Romexpo, a exercitat atribuțiile de membru CA ca și presedinte al SC Romexpo SA, suma care i-a fost acordată legal titularului CCIA Buzău prin Gagu Ionel, dar care a fost însușită de acesta și nu a fost depusă în patrimoniul proprietarului sumelor. În același timp, Gagu Ionel, fără lege și fără drept, a încasat indemnizația nelegală ca președinte al unui Comitet Cameral, denumită ilegal „cu rang de vicepreședinte al CCIR” (în condițiile în care Legea 335/2007 stabilește imperative ca, CCIR are doar și numai 4 vicepresedinți, cnf. art.36(2)), aproximativ 820.000 lei, pe care și i-a însușit fără drept și fără lege și i-a folosit în interes personal.
3.2. Bar Vasile, reprezentant în cadrul CCIR al CCI Bistrița-Năsăud, membră de drept a CCIR și membru în Colegiul de Conducere CCIR, și poziția de președinte al unui Comitet Cameral „cu rang de vicepreședinte” funcție inventată în raport cu Legea 335/2007, prin dispoziții nescrise în cadrul Statutului CCIR în art.22 pct.3, pct.4 și pct.5 și care devin „nescrise” în temeiul prevederilor Legii 335/2007, prin care legiutorul a dispus în art. 36(2) ca, CCIR are 4 funcții de Vicepreședinți aleși dintre membrii Colegiului de Conducere, ceea ce lovește cu nulitate absolută încălcarea prevederilor de ordine publică ale legii, chiar în condițiile „în care ar fi publicate”, așa cum a statuat în art.218(3) NCC. Bar Vasile și-a aprobat și votat ca membru al grupului infracțional organizat, indemnizația nelegala din poziția de președinte de Comitet Cameral, Bar Vasile a încasat și însușit 820.560 lei, aceasta indemnizație nefiind un drept prevăzut în Legea 335/2007. Prin încasarea abuzivă a indemnizației nelegale, ca reprezentant al titularului „funcției de președinte de Comitet Cameral”, poziție într-o structură de lucru CCIR care nu putea fi retribuită cu niciun fel de indemnizație sau de bonus, prima, premiu, stimulent și alte recompense asemenea, ca „remunerații mascate” adiacente „salariului”, modalități de plată interzise prin Legea 335/2007, prin art.34(5) membrilor CCIR și interzise prin Directiva U.E.. Legislația națională și legislația comunitară au statuat că: „o persoană juridică nonprofit nu are dreptul de a distribui din veniturile sale (atrase sau obținute din activități productive) niciun bun sau folos material membrilor săi, cu excepțiile făcute prin legea pe baza cărora s-au înființat”, în cazul CCIR, pe baza Legii 335/2007. (M.Of., Partea I, nr.836/6 dec 2007). În toate dispozitiile sale privind înființarea, organizarea și funcționarea CCIR, există o unică dispoziție prin care legiutorul a permis acordarea unei indemnizații, art.34(5), prin votul A.G. și doar și numai, imperativ „membrilor Colegiului de Conducere pentru activitățile din Colegiu”, dar această indemnizație legală este prevăzută și acordată ca un drept al titularului functiei și nu a reprezentantului acesteia ca persoană fizică. Ca reprezentant în Colegiu al CCIA Bistrita-Nasaud, Bar Vasile a încasat „indemnizația legală de Colegiu”, în numele și pentru titularul dreptului la indemnizația acordată de Legea 335/2007 în art.34(5), indemnizație pe care Bar Vasile nu a depus-o în patrimoniul proprietarului bunului, CCIA Bistrița-Năsăud, de 206.470 lei și a folosit-o în interes personal prin abuz de încredere și prin gestiune frauduloasă, fiind președintele camerei de comerț județene Bistrița Năsăud, pe care a prejudiciat-o material. Separat de aceste sume însușite și folosite nelegal și abuziv, Bar Vasile, ca reprezentant al CCI Bistrița-Năsăud, membră de drept a CCIR, desemnată să reprezinte CCIR în A.G. sau CA în una din societățile comerciale în care CCIR este actionar/asociat, a încasat „în numele și pentru” persoana juridică pe care o reprezenta în conducerea aleasă a societății comerciale respective, (din informațiile pe care le deținem noi) 1000 euro net/lună, în perioada 10.11.2017-22.11.2022, ceea ce ar însemna cca. 870.000 lei brut ca indemnizație legal acordată de societatea comercială și pe care a încasat-o pentru a o remite titularului CCI Bistrița-Năsăud, dar pe care și-a însușit-o prin abuz de încredere și a cheltuit-o în interes personal, deși avea obligatia să conserve bunul (suma de bani) și să-l predea în patrimoniul/bugetul camerei de comerț județene Bistrița-Năsăud, dar a gestionat fraudulos, în condițiile în care era chiar președintele respectivei persoane juridice.
3.3. Pop Vasile, reprezentant în cadrul CCIR al CCI Mureș, care deține începând cu 10.11.2017 poziția de președinte de Comitet Cameral „cu rang de vicepreședinte”, funcție fals acordată, deoarece Legea 335/2007 nu o prevede și a fost „inventată” prin adoptarea nelegală a unor dispoziții în Statutul CCIR, (care asa cum am arătat la pct.3.2. este o dispoziție „nescrisă” care nu produce efecte juridice), a încasat cu titlu de indemnizație nelegală (întrucât nu este prevăzută în Legea 335/2007) din bugetul CCIR, 820.000 lei pe care și i-a însușit și folosit în interes personal, prejudiciind patrimoniul CCIR, ca „participant activ al grupului infracțional organizat”.
3.4. Dan Dumitru, reprezentant în cadrul CCIR al CCI Ilfov, membru de drept al CCIR și membru al Colegiului de conducere în mandatul 2017-2022 și ocupa poziția de președinte de Comitet Cameral prin Dan Dumitru („cu rang de vicepreședinte” inventat nelegal, așa cum am explicat supra) care a încasat în această poziție indemnizatia nelegală, neprevăzută în Legea 335/2007, ci adoptată ca dispoziție „nescrisă” în Statutul CCIR, 820.560 lei, făcând parte din grupul infracțional organizat constituit în interiorul CCIR sub conducerea lui Daraban Mihai, grup dirijat de Mihăilescu Șerban „consilierul” acestuia, (supranumit „Miki Șpagă” de catre un jurnalist francez și a rămas cu această imagine în mentalul colectiv din România), a prejudiciat patrimoniul CCIR și a încasat și folosit personal indemnizația acordată legal de către CCIR membrilor Colegiului de Conducere „în numele și pentru titularul funcției” 206.470 lei ce se cuveneau titularului funcției de membru al Colegiului CCIR, respectiv CCI Ilfov, al cărei președinte era Dan Dumitru, în total 1.660.000 lei.
3.5. Costea Silviu, reprezentant în cadrul CCIR al CCI Brasov, membru de drept al CCIR și de membru al Colegiului de Conducere în mandatul 2017-2022 și având și poziția de președinte de Comitet al CCIR („cu rang de vicepreședinte”) a încasat (făcând parte din grupul infracțional organizat) ca indemnizație nelegală, neprevazută de lege, 820.560 lei, prejudiciind patrimoniul CCIR prin devalizarea acestuia și în același timp a încasat continuu indemnizația legală acordată legal CCI Brasov, ca titular al calității de membru a Colegiului CCIR, dar încasată de Costea Silviu, 206.470 lei însușiți și folosiți fără drept și nelegal, fără a preda suma ce aparținea titularului CCI Brașov al cărui președinte de organizație judeteană era, prejudiciind astfel bugetul CCI Brașov, prin abuz de încredere și gestiune frauduloasă.
3.6. Poponete Doru, reprezentant în cadrul CCIR al CCIA Tulcea, membru de drept a CCIR și membru a Colegiului CCIR, în perioada 10.11.2017-22.11.2022 (component al grupului infracțional organizat în interiorul CCIR având ca scop principal devalizarea patrimoniului și păstrarea în funcțiile de conducere a faptuitorilor din prezenta plângere, funcții deținute de aceștia încă din 2014, sine die) a încasat indemnizația acordată legal în beneficiul titularilor persoane juridice membre ale Colegiului de conducere în temeiul Legii 335/2007 art.34(5) și art.21 pct.19 prima teză care este conformă cu Legea, 206.470 lei, pe care i-a primit legal, ca reprezentant al persoanei juridice, dar și i-a însușit fără drept și nelegal, întrucât obligația sa era de a preda suma bugetului CCIA Tulcea, prin abuz de încredere și nu a conservat și nu a avut grijă de acest bun în calitatea lui de președinte al camerei de comerț județene Tulcea, săvârșind gestiune frauduloasă prin însușirea bunului ca persoană fizică. În același timp, ca reprezentant al CCIR în organele de conducere ale societăților comerciale la care CCIR este acționar/asociat, CCIA Tulcea l-a desemnat să o reprezinte „în numele și pentru aceasta” la societățile comerciale la care l-a repartizat CCIR în A.G.A/C.A. persoanei juridice CCIA Tulcea, membră a CCIR. Indemnizațiile primite legal de la societățile comerciale respective, ce trebuiau să ajungă în bugetul persoanei juridice pe care o reprezenta în cadrul CCIR, au fost însușite și folosite in interes personal de către acesta, deși sumele de aproximativ 870.000 lei cu titlu de indemnizație aparțineau de drept bugetului CCIA Tulcea. Aceste fapte de însușire și folosire în interes propriu a sumei au fost săvârșite fără drept și prin abuz de încredere și gestiune frauduloasă.
3.7. Micula Ioan, reprezentant în cadrul CCIR al CCI Bihor, membru de drept a CCIR și membru în Colegiul CCIR prin Micula Ioan, reprezentantul camerei de comerț Bihor, care facea parte din grupul infracțional organizat constituit în vederea săvârșirii de infarcțiuni prin devalizarea patrimoniului CCIR, pe care o conducea în calitatea de președinte, a primit 206.470 lei, ca indemnizație legal acordată în beneficiul persoanei juridice, titulara funcției de membra a Colegiului CCIR, pe care însă și-a însușit-o și folosit-o în interes personal, fără drept prin abuz de incredere și gestiune frauduloasă, prejudiciind bugetul CCI Bihor.
3.8. Constantin Ionel, reprezentant în cadrul CCIR al CCIA Vaslui, membru de drept CCIR prin Constantin Ionel, (ca făcând parte din grupul infracțional organizat cu scopul săvârșirii de infractiuni) ca reprezentant în Colegiul CCIR, a încasat 206.470 lei, reprezentând indemnizația legal acordată membrului titular al funcției, CCIA Vaslui, pe care și-a însușit-o și folosit-o în interes personal, pe nedrept, deși avea obligația de a o depune în patrimoniul CCI Vaslui, săvârșind fapta de abuz de încredere și gestiune frauduloasă.
3.9. Vornic Sorin, reprezentant al CCIA Vrancea, membru de drept al CCIR, persoana juridică desemnată să reprezinte CCIR în organele de conducere ale SC Romexpo SA al carei acționar majoritar era CCIR și în calitate de membru AGA și CA, reprezentantul CCIA Vrancea, a primit 870.000 lei ca indemnizație acordată legal, pe care avea obligația de a o depune în bugetul titularului de drept, CCIA Vrancea, dar pe care a însușit-o și folosit-o pe nedrept, prin abuz de încredere și gestiune frauduloasă. Vornic Sorin a primit, ca și Gagu Ionel, funcție de conducere în cadrul SC Romexpo SA, dat fiind faptul că făcea parte din grupul infracțional organizat cu scopul săvârșirii de infracțiuni, alături de celelalte persoane fizice.
3.10. Cârstocea Florin, reprezentant al Asociației Clubul Sportiv de Pescuit de Crap Corbu CCC, membru asociat al CCIR și membru în Colegiul de Conducere al CCIR, reprezentată în cadrul Colegiului CCIR de Cârstocea Florin (ca parte a grupului infracțional organizat cu scopul săvârșirii de infracțiuni) ca reprezentant în Colegiul CCIR, a încasat 206.470 lei, în perioada 10.11.2017 – 14.12.2022, indemnizația legal acordată în baza Legii 335/2007 art.34(5) pentru persoana juridică titulara funcției de membră a Colegiului CCIR, pe care și-a însușit-o și folosit-o în interes propriu, deși avea obligația de a o depune în patrimoniul Asociației al cărei președinte era, săvârșind astfel fapta de abuz de încredere și gestiune frauduloasă.
3.11. Deaconu Ștefan, presedinte al Curții de Arbitraj Comercial, ca instituție permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică și funcționând pe langa CCIR cnf. art. 29 din Legea 335/2007, este membru ex officio cnf. art.34(1) lit.d) al Colegiului de Conducere al CCIR. În această calitate cnf. disp. art.34(5) din Legea 335/2007, avea dreptul să primească o indemnizație legală pentru activitatea ca persoană fizică (și nu în numele unei persoane juridice) în ședințele trimestriale ale Colegiului de Conducere CCIR și în perioada 10.11.2017-14.12.2022 a primit 206.470 lei, ca beneficiu personal. În același timp însă, pentru aceeași calitate de membru al Colegiului de Conducere făcând parte din grupul infracțional organizat în scopul săvârșirii de infracțiuni a acceptat să încaseze o indemnizație nelegală de 20.512 lei/lunar, indemnizație inventata printr-o dispoziție a Statutului, ce legal este considerată „nescrisă”, deci fără efecte juridice și a încasat astfel, abuziv, nelegal și pe nedrept, 1.230.720 lei în toată această perioadă supusă cercetarii penale (10.11.2017 – 14.12.2022) Această indemnizație nelegală i-a fost acordată la propunerea lui M.Daraban, care astfel s-a asigurat că în cadrul Colegiului de Conducere în luarea deciziilor are 14 voturi pentru a putea adopta și lua orice măsuri conforme, sau mai ales neconforme, cu Legea 335/2007. Deci alături de Daraban Mihai, Seculici Gheorghe, Tudorescu Nicolae, Apopii Mihai, Mocanu Ion, Gagu Ionel, Bar Vasile, Dan Dumitru, Costea Silviu, Micula Ioan, Poponete Doru, Constantin Ionel, Carstocea Florin, reprezentând 13 voturi asigurate în Colegiu, mai era necesar un vot pentru a ajunge la majoritatea care decidea. Acest ultim vot a fost găsit la Deaconu Ștefan, cu drept de vot ca membru ex officio al Colegiului de Conducere. Pentru siguranța acestui vot i s-a dat această indemnizație lunară nelegala, prin care a participat la devalizarea patrimoniului CCIR în perioada dedusă cercetarilor penale, de aproximativ 5 milioane euro, cca. 25.759.000 lei.
3.12. În acealași timp și sub același aspect infracțional, M.Daraban și clica sa, motivată cu funcții nelegal remunerate și-au folosit influența și autoritatea și au impus să se acorde indemnizații nelegale (neprevăzute de lege și imposibil de a fi prevăzute, deoarece nu este legal ca „persoana supusă controlului să platească controlorul”) membrilor Comisiei de Cenzori, în mod lunar, câte 5128 lei și să prevadă într-o dispoziție nelegală în Statut, dispoziție evident considerată cnf. legilor ca fiind „nescrisă”: că Biroul de Conducere, adică M.Daraban, Ghe.Seculici,N.Tudorescu, M. Apopii și I.Mocanu, în baza atribuțiilor Biroului prev. în art.32 pct.14 din Statut are dreptul „să suspende indemnizația acestora atunci când se constată neîndeplinirea atribuțiilor de către aceștia”, cu alte cuvinte le ia indemnizația atunci când nu „execută întocmai și la timp” ceea ce-și doresc acești făptuitori. Acceptând și beneficiind de aceste sume, membrii Comisiei de Cenzori (3 la număr, a căror identitate nu o cunoaștem) au prejudiciat la randul lor patrimoniul CCIR pe care aveau obligația de a-l verifica și a-i stabili legalitatea cheltuirii bugetului, cu 923.040 lei și au sprijinit grupul infracțional organizat, participând în acest fel la atingerea scopului „grupului”.
3.13. Mihăilescu Serban (supranumit în opinia publică „Miki Șpagă”), având calitatea de „consilier al președintelui CCIR”, așa cum se prezintă acesta în mass-media (angajat în aceasta calitate, de M.Daraban, care reprezintă președintele CCIR înca din 6.6.2014 și până în prezent, funcție dețăinută de CCINA Constanța), face la rândul lui parte ca „eminență cenușie” a grupului infracțional organizat constituit în cadrul CCIR de persoanele fizice indicate în prezenta plangere penală și este participant penal la toate faptele săvârșite de „membrii grupului infracțional descris”.
Noi, semnatarii, ne considerăm persoane vătămate conform prevederilor legii penale, atât sub aspectul plângerii penale prevăzute în art.289 CPP pentru faptele penale ce se încadrează în disp. art.13 din legea 78/2000, art.367(1) și (6) CP, art.295 CP cu art.308-309 CP, art.322 CP și art.326 CP cât și sub aspectul art.295 CPP prin plângerea prealabilă care are în vedere faptul săvârșit ce se încadrează în disp. art. 238(1) și (2) CP și art.242(1), (3) și (4) CP, întrucât ni s-a adus un grav prejudiciu moral, atât ca persoane juridice, membre de drept ale CCIR și ale Sistemului Camerelor de Comerț din România, și membri în A.G. a CCIR ca organ de conducere al organizației nationale, cât și persoane fizice în calitatea noastră de președinti aleși ai camerelor de comerț și industrie pe care le reprezentăm, așa cum a statuat ICCJ în decizia nr.153/27.1.2016: „existența prejudiciului moral este orice atingere adusă unei persoane”, în standardul acesteia de moralitate și corectitudine socială, a imaginii care ne-a fost creată de astfel de comportament al faptuitorilor, a disconfortului și suferintei morale cauzate de faptele săvârșite, Înalta Curte a precizat că „proba prejudiciului moral rezultă din proba faptelor ilicite, proba directă fiind practic imposibilă”.
Este firesc să fii prejudiciat moral în conditiile în care ești evaluat și judecat de opinia publică, de mass-media, de oamenii de afaceri la dispoziția cărora suntem și pentru care legiuitorul ne-a înființat ca organizații, de autoritățile cu care colaborezi, dacă faptele săvârșite de unii colegi din bresla și care apartin aceleiași organizații naționale a CCIR din care, în puterea Legii 335/2007, facem și noi parte și aceste fapte se repercutează asupra organizației naționale, a organizațiilor județene și a noastră ca și reprezentanți”