Care este stadiul despăgubirilor?


vladoiu_aurel1• deputatul Vlădoiu a adresat o interpelare Crinuței Nicoleta Dumitrean, președintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

În urmă cu câteva zile, deputatul vâl­cean Aurel Vlădoiu a adresat o inter­pelare Crinuței Nicoleta Dumitrean – preșe­din­tele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor cu privire la clarificarea si­tua­ţiei unor despăgubiri. „În ultima perioadă, foarte mulţi cetăţeni din Vâlcea s-au pre­zentat în audienţă la birourile parlamentare din municipiul Rm. Vâlcea şi oraşul Horezu, prilej cu care mi-au prezentat acte de pro­prietate, hotărâri judecătoreşti şi decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vede­rea acordării unor despăgubiri în bani pen­tru bunurile expropriate înainte de anul 1989. Rezolvarea acestor cazuri depinde exclusiv de Autoritatea Naţională pentru Res­tituirea Proprietăţilor. Cel mai recent caz este al domnului Ioan Pestriţu, domi­ci­liat în Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 31, că­ruia, în anul 1987, i-a fost expropriată su­pra­faţa de 120 m.p. teren şi 40 m. l. gard. Acţio­nând în instanţă Primăria Rm. Vâlcea, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a dat câş­tig de cauză, Primăria Rm. Vâlcea fiind obli­gată să îi acorde despăgubiri. În acest sens a fost emisă Dispoziţia nr. 21501/18.12.2006, prin care s-a propus acordarea unei despăgubiri în valoare de 323.424.288 lei. Cu toate intervenţiile fă­cute, nici până la această dată Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor  nu a acordat nici un leu despăgubire lui Ion Pestriţu. În concluzie, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere  cu privire la situaţia pre­zen­tată mai sus şi să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare”, se arată în interpe­larea parlamentarului PSD.