Bornele PNDR


Proiectele finalizate prin Pro­gra­mul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) se ridică la 960 în anul 2011, acestea reprezentând aproximativ 45% din numărul total de proiecte finalizate în perioada 2008-2011.

Finalizarea  în anul 2011 a unui număr de 960 de proiecte, repre­zin­tă 45% din nivelul total de proiec­te finalizate în perioada 2008-2011. Din cele 36.554 de proiecte depuse în cele 15 sesiuni de depunere de proiecte din 2011, cu o valoare publică de 2,3 miliarde de euro, au fost contractate 21.472 de proiecte, în valoare de 625,8 mi­li­oane euro, respectiv 46% din nu­mărul total de proiecte contractate în primii trei ani de la derularea Pro­gramului Naţional de Dezvoltare Rurală. De asemenea, plăţile efec­tuate au ajuns la 3,36 miliarde de euro din care numai în 2011 s-au plătit 1,57 miliarde de euro.

Valoarea plăţilor efectuate către beneficiari s-a dublat, cres­când de la 17% la sfârşitul anului 2010, la 33% din alocarea 2007-2013 aferentă întregului program. Alocările anuale stabilite de PNDR pentru anii 2008 şi 2009, cu termen de dezangajare în 2010 şi 2011 au fost utilizate în integralitate.

Pentru 2012, ministerul  şi-a pro­pus creşterea gradului de absorbţie la sfârşitul anului la 50,4%, raportat la o alocare publică de 10,1 miliarde euro, plăţile esti­mate a se realiza în 2012 fiind de 1,73 miliarde de euro. Proiectele realizate prin PNDR au contribuit la crearea a 40.000 de locuri de muncă în zona rurală, iar până la finele programului vor exista între 100.000 şi 150.000 de locuri de muncă în economia rurală.