BINE DE ȘTIUT: În ce condiții se încheie contractele de telefonie, internet sau televiziune iniţiate printr-un apel telefonic?


Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) au anunțat că utilizatorii pot încheia, legal, contracte de telefonie, internet sau televiziune și de la distanță. Însă, de cele mai multe ori, aceste contracte sunt încheiate în urma unor apeluri telefonice inițiate de către furnizorii serviciilor amintite.
„În contextul sanitar actual, acest tip de prezentare a ofertelor și de încheiere a unor noi contracte prin intermediul mijloacelor de comunicații a devenit tot mai popular. De aceea este important ca utilizatorii să cunoască care sunt pașii legali care trebuie parcurși și, mai ales, faptul că, după conversația telefonică inițială, furnizorul trebuie să transmită toate informațiile referitoare la ofertă și pe un suport durabil (hârtie, e-mail, fax). Contractul se consideră încheiat doar dacă utilizatorul a semnat oferta și a transmis-o furnizorului sau a trimis consimțământul scris pe un suport durabil către furnizor. În anul 2020, Autoritatea a primit o serie de sesizări de la utilizatori cu privire la contractele încheiate la distanță, din care a reieșit faptul că existau anumite deficiențe în procesul de încheiere a acestora. În acest sens, ANCOM a efectuat un număr de 29 controale, în urma cărora au fost aplicate amenzi în cuantum de 480.000 lei. Autoritatea va continua să monitorizeze modalitățile de încheiere a contractelor la distanță și să ia măsurile care se impun”, au informat reprezentanții ANCOM prin intermediul unui comunicat de presă.

Pașii necesari pentru încheierea unui contract la distanță
în urma unui apel telefonic

Pasul 1: În cadrul convorbirii telefonice, furnizorul are obligația de a oferi inițial o serie de informații minime cu privire la ofertă:
• identitatea furnizorului;
• principalele caracteristici ale serviciilor și produselor care urmează să fie contractate;
• prețul total al serviciilor și produselor: valoarea planului tarifar;
• beneficiile incluse și valabilitatea acestora;
• extraopțiunile ce urmează să fie activate și valoarea acestora, tarifele aplicate după consumul resurselor incluse, costurile de transport pentru primirea și eventual returnarea produsului (dacă este cazul);
• condițiile, termenele și procedura de exercitare a dreptului de retragere, precum și informații referitoare la formularul de retragere.
• durata contractului, condițiile de încetare și penalitățile aplicabile (dacă este cazul).
Pasul 2: După prezentarea telefonică a ofertei, furnizorul trebuie să transmită utilizatorului toate informațiile referitoare la aceasta pe un suport durabil (hârtie, e-mail, fax).
Pasul 3: Dacă este de acord cu oferta primită, utilizatorul trebuie să transmită consimțământul pentru aceasta fie prin semnarea olografă a ofertei și returnarea acesteia către furnizor (dacă o primește pe hârtie), fie printr-o confirmare transmisă furnizorului pe un suport durabil ( e-mail, fax).
Atenție!
Doar acceptarea telefonică de către utilizator a ofertei prezentate inițial de furnizor nu presupune încheierea unui contract la distanță. Contractul se consideră încheiat la data la care a fost semnată oferta sau la care a fost transmis consimțământul scris, pe suport durabil, către furnizor.

Dreptul de retragere dintr-un contract la distanță

Chiar și după încheierea contractului la distanță, utilizatorul are dreptul să se răzgândească și să se retragă dintr-un contract la distanță, fără a invoca vreun motiv, în termen de 14 zile de la data încheierii contractului respectiv. Dacă scopul principal al contractului este achiziționarea unui echipament (telefon, tabletă, PC etc.), termenul de 14 zile se calculează de la data primirii produsului.
De regulă, serviciile contractate la distanță vor fi furnizate după expirarea perioadei de retragere de 14 zile. Dacă un utilizator vrea ca serviciul să îi fie furnizat înainte de expirarea perioadei de retragere de 14 zile, trebuie să facă o cerere expresă în acest sens. Furnizorul trebuie să îl informeze despre această posibilitate, precum și despre faptul că trebuie să solicite acest lucru în mod expres.

Ce, cum şi unde se poate reclama?

ANCOM poate lua măsuri în cazul în care furnizorul nu a respectat drepturile utilizatorilor cu privire la încheierea contractelor la distanță prin care sunt achiziționate servicii de comunicații electronice. Sesizările pot fi trimise la InfoCentrul ANCOM.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al ANCOM