ANCOM A PROPUS MODIFICAREA reglementărilor pentru activitatea de radioamatorism


Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) au anunțat că s-a încheiat perioada de consultării publice pentru stabilirea de noi reguli în reglementarea activității radioamatorilor. Instituția a precizat că s-a urmărit revizuirea legislaţiei secundare de specialitate din domeniu, precum și punerea în acord a acesteia cu evoluția reglementărilor naționale și internaționale. De asemenea, s-a propus ca persoanele interesate să poată depune și ridica în format electronic mai multe documente necesare autorizării activității lor.

Ce modificări au fost propuse prin proiectul de decizie?

ANCOM a propus ca persoanele interesate să aibă posibilitatea de a depune și de a ridica, în format electronic, documentele necesare în procesul de autorizare și certificare în serviciul de amator și amator prin satelit, respectiv eliberarea autorizațiilor de radioamator, a autorizațiilor de stație repetoare și de radiobaliză și a certificatelor de radioamator. Aceste modificări au avut în vedere evoluția tehnologică și necesitatea digitalizării procedurilor, ținând cont și de actualul context sanitar.
O altă modificare vizează introducerea unei reguli de deducere a indicativului unei stații repetoare sau de radiobaliză din indicativul radioamatorului proprietar al stației respective. Această măsură are drept scop identificarea mai facilă a titularului de autorizație pentru stația repetoare sau de radiobaliză, precum și protejarea indicativelor scurte ce urmează să fie dedicate pentru situații speciale, inclusiv cele de urgență, luând în considerare dimensiunea limitată a acestei resurse.
În plus, au fost introduse două noi obligații pentru titularii autorizațiilor de radioamator pentru stații repetoare la utilizarea stațiilor radio în situații de urgență. Astfel, aceștia vor trebui să se asigure că stația repetoare va avea cel puțin un canal de urgență care să poată prelua neîngrădit comunicațiile de urgență și, totodată, să asigure înregistrarea legăturilor desfășurate pe canalele de urgență în regim automat pe stația repetoare, cu păstrarea copiilor de trafic timp de un an de zile.

Ce sunt radiocomunicațiile în serviciul amator?

Radiocomunicațiile în serviciul de amator și amator prin satelit cuprind toate tipurile de radiocomunicații civile care funcționează în benzile de frecvențe radio cu statut neguvernamental sau statut partajat (guvernamental/ neguvernamental). Acestea sunt atribuite serviciilor de amator și amator prin satelit conform Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe (TNABF) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 376/2020 privind aprobarea Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe radio.
Activitatea în serviciul de amator și amator prin satelit constă în utilizarea undelor radio în scop personal prin elemente proprii de emisie-recepție. În acest fel, radioamatorii din întreaga lume pot comunica liber prin intermediul stațiilor radio în funcție de benzile de frecvențe atribuite în acest scop. Radioamatorismul nu este practicat în scopuri politice sau economice, ci doar în scop personal și fără niciun interes pecuniar, având ca scop autoinstruirea, intercomunicarea și investigațiile tehnice efectuate de radioamatori. Această activitate este recunoscută pe plan internațional la nivelul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT), principalul organism de reprezentare al radioamatorismului fiind Uniunea Internațională a Radioamatorilor (IARU), membru de sector al UIT.

Despre ANCOM

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) este instituția care protejează interesele utilizatorilor de comunicații din România, prin promovarea concurenței pe piața de comunicații, administrarea resurselor limitate, încurajarea investițiilor eficiente în infrastructură și a inovației. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitați www.ancom.org.ro, www.portabilitate.ro și www.veritel.ro. Pentru a testa și monitoriza calitatea serviciului de internet, accesați www.netograf.ro. Pentru a consulta acoperirea cu servicii de voce mobilă a localităților, drumurilor naționale și județene din România, accesați www.aisemnal.ro.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al ANCOM