Astăzi este ultima zi de înscriere a studenţilor vâlceni la Teologie


Astăzi este ultima zi când se mai fac înscrieri pentru secţiile de Master şi Artă sacră (studii licenţă) în cadrul Facultăţii de Teologie a Universităţii din Craiova. Facultatea de Teologie, Istorie și Știinţele Educaţiei din Craiova organizează examene de admitere în domeniul Teologie Pastorală şi Artă Sacră, pregătind viitorii preoţi, personal didactic pentru predarea Religiei în învăţământul preuniversitar, restauratori, ghizi, supraveghetori de muzee etc. Aici sunt înscriși studenţi din judeţele Vâlcea, Dolj, Gorj, Olt şi Mehedinţi. Au fost scoase la concurs 35 de locuri pentru studiile masterale  (20 pentru specializarea Misiune şi pastoraţie şi 15 pentru Comunicarea socială a Bisericii), 15 locuri pentru specializarea Artă sacră – studii licenţă (8 bugetate şi 7 la forma cu taxă) şi 5 locuri pentru secţia de Teologie pastorală – studii licenţă, pentru candidaţii la a doua facultate. Perioada de depunere a dosarelor este 3-13 septembrie. Candidaţii pe locurile de masterat vor susţine un interviu oral pe teme prestabilite, afişate în programa de admitere, în data de 17 septembrie, aceasta fiind a doua sesiune de admitere. Nota acestui examen va fi cumulată cu media examenului de licenţă. Examenul pentru ocuparea locurilor de la Artă sacră va consta în susţinerea unei probe practice cu caracter eliminatoriu la disciplina Studiul desenului.