ASISTENȚĂ MEDICALĂ gratuită pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului din Ucraina!


Potrivit reglementărilor legale intrate recent în vigoare, cetățenii străini (inclusiv cetățenii ucrainieni) sau apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, care au intrat în România și care nu solicită o formă de protecție potrivit legislației aplicabile azilului în România, beneficiază de următoarele servicii medicale:
asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazuri de boli acute sau cronice care le pun viaţa în pericol iminent, prin sistemul naţional de asistenţă medicală;
dreptul de a fi incluşi în programele naţionale de sănătate publică ce au drept scop prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în situaţiile de risc epidemiologic.
Pentru a beneficia de aceste servicii de asistență medicală, cetățenii străini (inclusiv cetățenii ucrainieni) sau apatrizii trebuie să prezinte furnizorului de servicii medicale documentul de trecere a frontierei de stat din care să rezulte că persoana se încadrează în categoria cetățenilor ucrainieni sau, după caz, a cetățenilor străini sau apatrizi care provin din zona conflictului armat din Ucraina.
În cazul cetățenilor străini care intră pe teritoriu României din Ucraina și care solicită o formă de protecție internațională în România beneficiază, pe durata procedurii de azil, de drepturile prevăzute în legislația specifică incidentă.