Arde Vâlcea!


incendiu• sosirea căldurii şi graba de a relua muncile câmpului au adus incendiile de mirişte la cote fără precedent în ultimul deceniu
• reprezentaţii ISU şi ai primăriilor raportează aproape zilnic zeci şi zeci de incendii de toate mărimile • bilanţul ultimelor şapte zile: 285 incendii pe 617 hectare

O săptămână de foc

Fumegă judeţul din toate părţile şi norii de fum acoperă tot mai multe dintre localităţile vâlcene. Puse în faţa acestei situaţii tot mai dificile, autorităţile reacţionează cum pot mai bine: de la administraţiile rurale până la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, cifrele focului cresc neîncetat iar riscurile odată cu ele. Ultima săptămână a doborât orice record: 285 incendii oficiale şi 617 hectare afectate! Şi astea-s datele oficiale pentru că incendiile de mai mică intensitate nici nu mai sunt raportate.

Potrivit unui raport oficial, numai în ultimele 24 de ore, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă General Magheru al judeţului Vâlcea au intervenit pentru stingerea a 24 de incendii care au mistuit anexe gospodăreşti, depozite de furaje, iarbă, vegetaţia uscată, litiera în pădure de foioase şi doborâturi, pe o suprafaţă care totalizează aproximativ 163 de hectare. Alte 41 de incendii au fost ţinute sub supraveghere de pompierii militari, acestea fiind stinse de membrii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din cele 34 de localităţi în care s-au petrecut, pompierii fiind pregătiţi să intervină în orice moment, dacă acestea ar fi luat amploare.

Din data de 17 martie  şi până în prezent, la nivelul judeţului Vâlcea, s-au produs 285 de incendii de vegetaţie uscată şi litieră de pădure, suprafaţa totală pe care s-au manifestat acestea fiind de 617 hectare.

În urma verificărilor efectuate, în 64 dintre cazuri, s-au acordat sancţiuni contravenţionale în cuantum total de 25.000 de lei. Într-un caz, persoanei vinovate de generarea incendiului, care s-a soldat cu distrugerea bunurilor de pe proprietăţile învecinate, i s-a întocmit dosar penal pentru distrugere din culpă.

Pe lângă intervenţiile pentru stingerea incendiilor, angajaţii ISU Vâlcea au acordat primul ajutor medical în cazul a 11 persoane, acestea fiind transportate la cele mai apropiate unităţi medicale pentru îngrijiri suplimentare.

Legea şi termenii ei: arderea miriştilor e ilegală!

Direcţia Agricolă reaminteşte că, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 30/147/2010 al Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al Ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu (GAEC), arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenurile agricole, precum şi arderea vegetaţiei pajiştilor permanente sunt interzise!

Conform prevederilor art. 94 alin. (1) litera n) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, persoanele fizice şi juridice, deţinători legali de terenuri, au obligaţia de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Potrivit art. 98 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă menţionată mai sus, arderea miriştilor, a stufului, a tufărişurilor şi a vegetaţiei ierboase din ariile naturale protejate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare sau cu amendă penală dacă a fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

De asemenea, arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici. Astfel, autorităţile locale pentru protecţia mediului vor emite, la solicitarea deţinătorilor legali de terenuri, acceptul pentru desfăşurarea activităţii de incendiere, în baza unui document eliberat de către Unitatea Fitosanitară locală, care atestă prezenţa bolilor sau a dăunătorilor pe terenurile în cauză.

Arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se poate executa numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, cu respectarea măsurilor generale de prevenire a incendiilor prevăzute la art. 97 din Ordinul nr. 163/2007 al ministrului administraţiei şi internelor, în următoarele condiţii: utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept; arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, a deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii; arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii; prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi; utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 metri faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 metri faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.