Aproape 5.000 de cereri pentru SAPS 2012 în două săptămâni


Sute de cereri sunt completate zilnic de către fermierii vâlceni fă­când ca, la două săptămâni de la înce­putul campaniei, aproximativ 4.976 de astfel de aplicaţii pentru circa 11.616 hectare să ajungă în sta­tisticile oficiale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură: „În primele două săptămâni ale cam­pa­niei, am ajuns la un procent de 77,46% din cele 6.424 de cereri pro­gramate. În medie, avem parte de 4-500 de cereri. Vreau să le reamintesc beneficiarilor noştri că toate cererile pentru SAPS 2012 se pot depune fie prin metoda clasică, fie prin IPA online. Printre avantajele utilizării IPA online se numără: suprafaţa digiti­za­tă de fermieri este măsurată foarte exact, nu pot exista erori, riscul depu­nerii unei cereri de sprijin incorecte este mai mic, rezultatele sunt dispo­ni­bile în orice moment, suma supra­fe­ţelor parcelate digitizate este cal­cu­lată automat. De asemenea, în anul următor, tot ceea ce trebuie să facă solicitantul, adică fermierul, este să actualizeze schiţele. Fermierii pot solicita sprijinul pe suprafaţă fără penalităţi până pe 15 mai, dar pentru depunerea cererilor de plată înce­pând cu data de 16 mai se aplică pe­nalităţi de 1% pentru fiecare zi lucră­toare de întârziere. După data de 10 iunie, cererea de sprijin nu mai este admisă la calculul plăţii pentru anul în curs. Printre documentele necesare fermierilor la înscrierea pen­tru obţinerea subvenţiei pe su­pra­­faţă se numără copia după cartea de identitate sau buletin, dosar plic, o adeverinţă de la primărie în care să ateste suprafaţa deţinută de acesta şi un extras de cont bancar”, ne-a expli­cat Adrian Pintea, directorul APIA Vâlcea.