APM Vâlcea vine cu precizări referitoare la VALABILITATEA AUTORIZAȚIILOR DE MEDIU după încetarea stării de alertă


Având în vedere încetarea stării de alertă, Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea informează toți operatorii economici că autorizațiile de mediu/autorizațiile integrate de mediu, care au expirat pe perioada stării de alertă, sunt valabile încă 90 zile de la încetarea acesteia, conform prevederilor art. 4, alin (5), din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor epidemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.
Conform Ordinului MMAP nr. 1150/11.06.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu si a autorizației integrate de mediu, obținerea vizei anuale este obligatorie pentru autorizațiile de mediu și pentru autorizațiile integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât și pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare,
Titularii autorizațiilor/autorizațiilor integrate de mediu au obligația de a solicita la APM Vâlcea viza anuală, într-o perioadă de maxim 90 de zile de la încetarea stării de alertă.
Documentația necesară pentru aplicarea vizei anuale va conține:
• cerere, conform modelului din Ordinul MMAP nr. 1150/11.06.2020;
• raportul anual de mediu și/sau raportările menționate în actele de reglementare, după caz;
• declarația pe propria răspundere că desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația/autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condițiile stabilite prin autorizație;
• dovada achitării tarifului: 100 lei pentru autorizațiile de mediu/300 lei pentru autorizațiile integrate de mediu.
Conform Ordinului MMAP nr. 1150/11.06.2020, termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.
Nedepunerea în termen a documentației conduce la suspendarea autorizației/autorizației integrate de mediu pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul legal impus.
Informațiile prezentate ne-au fost furnizate de către Alin Voicescu, directorul executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.