APIA, sub asediu


• sute de ţărani s-au năpustit ,în ultimele zile, ca să depună cererile de subvenţie pentru zonele defavorizate

În doar trei zile, sediul APIA din strada Oituz a fost, pur şi simplu,  bombardat de aproximativ 520 de cereri pentru fondurile destinate sectorului de zootehnie din zonele defavorizate. Conducerea Agenţiei afirmă că fluxul ultimelor dimineţi a fost unul incredibil şi că fermierii au dat buzna cu sutele pentru banii APIA: „După estimările noastre, în această săptămână, am sărit de 500 de cereri, ne-a declarat Adrian PinteaAdrian_Pintea1. Până la finalul acestei sesiuni, cred că vom atinge aproximativ 7.000 de formulare.”

Potrivit legii, cererile pentru sprijinul naţional comple­mentar pe cap de animal (CNDP) la specia bovină vor putea fi depuse în perioada 15 iulie – 31 august 2011. Cererea de plată trebuie însoţită de: copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregis­trare/certificatul de înregistrare; copie de pe documentele care atestă provenienţa animalelor pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2008-31 ianuarie 2009/1 februarie 2009-31 ianuarie 2010/ 1 februarie 2010-14 iulie 2011; declaraţie pe propria răspundere că animalele pentru care se solicită prima nu au fost eligibile la plată pentru sprijin în anul 2008 şi/sau 2009 și/sau 2010, cu excepţia transferului integral al exploataţiei şi al animalelor; copii ale documentelor care atestă schimbarea formei de organizare conform prevederilor OUG 44/2008, cu modificările ulterioare, dacă este cazul. Potrivit ordinului ministrului, data la care APIA trebuie să transmită situaţia centralizatoare cu efectivele eligibile la plată pentru 2011, în vederea stabilirii nivelului primei pe exploataţie, este 31 octombrie 2011. Pentru a-i scuti pe beneficiari de drumuri inutile, la începutul săptămânii viitoare, centrul Horezu va începe să primească solicitările din localităţile arondate: Horezu,Grădiştea,Sineşti, Alunu, Berbeşti, Mateeşti, Slă­tioara, Stroeşti, Copăceni, Oteşani, Măldăreşti, Vaideeni, Tomşani, Costeşti, Bărbăteşti, Pietrari, Cernişoara şi Stoeneşti. Din luna august, acelaşi lucru se va întâmpla şi pentru locuitorii din sfera Bălceştiului: Diculeşti, Fârtăţeşti, Făureşti, Ghioroiu, Lăcusteni, Lădeşti, Laloşu, Lăpuşata, Măciuca, Bălceşti, Roeşti, Roşiile, Stăneşti, Livezi, Tetoiu, Valea Mare şi Zătreni.