Anunț privind prelungirea sesiunii de proiecte aferent măsurii 19.2 – 2/5C – „Sprijinirea accesului UAT și al organizațiilor din GAL la «energie verde» prin realizarea de investiții în domeniul energiei regenerabile și/sau pentru economisirea energiei”
-Versiune simplificată-