ANUNȚ ÎNTRERUPERE FURNIZARE APĂ POTABILĂ


Ca urmare a executării  lucrărilor de remediere  pierdere apă potabilă pe conducta de distribuție din PE D 400 mm, existentă pe Bd. Nicolae Bălcescu, vă comunicăm:
În data de 29.03.2023, începând cu ora 900 și până la finalizare,  se  va  întrerupe  furnizarea  apei  potabile  la consumatorii  existenți  în  Râmnicu  Vâlcea  pe  strada Remus Bellu  (Spitalul de Obstetrică și Ginecologie, Sediul Apele Române, Agenția de Mediu, bloc O1, bloc 02, bloc Stefiris SRL) și pe Bd. Nicolae Bălcescu (Sediul Shopping City, SC Agrodor SRL, SC Valoris SRL).
Echipele de intervenție ale APAVIL SA vor face eforturi susținute pentru scurtarea timpului necesar finalizării lucrărilor. Pentru asigurarea parametrilor de potabilitate a apei din rețea, certificați prin buletine de analiză a apei în secțiunea de intervenție (înainte și după spălarea rețelei), angajații Apavil SA vor efectua purjări în zona respectivă și în zone adiacente în care există posibilitatea modificării parametrilor de potabilitate. Recomandăm consumatorilor afectați să lase să curgă cantitatea de apă necesară eliminării apei cu impurități produse ca urmare a întreruperii furnizării.
Cheltuielile ocazionate de cantitatea de apă eliminată vor fi suportate de către Apavil SA în urma unor solicitări scrise ale beneficiarilor, confirmate de specialiștii societății noastre.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL S.A.