ANUNT FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma COZIMAR SRL


Societatea COZIMAR SRL, anunta finalizarea implementarii proiectului „Cerere”, proiect nr. RUE 17297, inscris in cadrul Masurii „Granturi pentru capital de lucru”, insituita prin OUG nr. 130/2020.
Implementarea proiectului s-a derulat incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv 14.03.2022 pana la data de 08.09.2022.
Obiectivul proiectului este reprezentat de sprijinirea COZIMAR SRL.
Rezultate finale în urma implementării proiectului:

  • menținerea activității pentru o perioadă de minim 6 luni
  • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoare totala a proiectului: 206.181,833 Lei, din care:
Valoare grant: 179.288,55 Lei
Valoare cofinanțare : 26.893,2825 Lei
Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.
Date de contact beneficiar:
Denumire firmă: COZIMAR SRL
Adresă sediu social: România, judeţul Valcea, localitatea Calimanesti, strada Pinilor, nr. 3
Telefon: 0724010189, E-mail: mara.buganu@yahoo.com