Anunț examen de grad principal – sesiunea 2022. Tematică examen asistent medical generalist


Examenul de grad principal, sesiunea 2022, se desfăşoară după cum urmează:
• în data de 01.09.2022 – examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
• în data de 02.09.2022– examenul pentru asistenţi medicali – celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali.

ASISTENT MEDICAL GENERALIST (Include asistentul medical de pediatrie şi ocrotire)
(în paranteze este precizat indexul bibliografic al temei)
TEMATICĂ – ISTORIC ȘI TENDINȚE
• Concepții, practici și repere istorice (1, vol. I, Cap. 1.1., pag. 3-30)
• Nursingul-știință și artă (1, vol. I, Cap. 1.2., pag. 30-35)
• Teorii, modele și concepte de îngrijire (1, vol. I, Cap. 1.3., pag. 35-45)
• Modelul de îngrijire Henderson (nevoile fundamentale) (1, vol. I, Cap. 1.4., pag. 45-179)
• Modelul de îngrijire Marjory Gordon (1, vol. I, Cap. 1.5., pag. 180-189)
• Procesul de îngrijire (1, vol. I, Cap. 1.6., pag. 190-199)
ROLUL PROFESIONAL ȘI MEDIUL DE MUNCĂ AL ASISTENTULUI MEDICAL
• Rolul profesional (1, vol. I, Cap. 2.1., pag. 201-207)
• Mediul de muncă al asistentului medical generalist (1, vol. I, Cap. 2.2., pag. 207-256)
• Igiena, prevenirea și controlul infecțiilor (1, vol. I, Cap. 2.3., pag. 256-310)
• Educația pentru sănătate (1, vol. I, Cap. 2.4., pag. 311-331)
• Leadership și comunicare profesională (1, vol. I, Cap. 2.5., pag. 332-368)
• Tehnici de evidență și mișcare a bolnavilor: internarea, transferul externarea, decesul pacientului în spital (1, vol. I, Cap. 2.6., pag. 368-453)
• Administrarea medicamentelor (1, vol. I, Cap. 2.7., pag. 453-482)
NURSING ÎN MEDICINĂ INTERNĂ ȘI SPECIALITĂȚI ÎNRUDITE
• Nursing în afecțiunile aparatului respirator (1, vol. II, Cap. 1.1, pag. 3-78)
• Nursing în afecțiunile aparatului cardiovascular (1, vol. II, Cap. 1.2., pag. 78-142)
• Nursing în afecțiunile aparatului digestiv (1, vol. II, Cap. 1.3., pag. 142-170)
• Nursing în afecțiunile aparatului excretor (1, vol. II, Cap. 1.4., pag. 171-207)
• Nursing în afecțiunile reumatismale (1, vol. II, Cap. 1.5., pag. 208-228)
• Nursing în afecțiunile hematologice (1, vol. II, Cap. 1.6., pag. 228-259)
• Nursing în afecțiunile endocrine (1, vol. II, Cap. 1.7., pag. 259-287)
• Nursing în boli metabolice și de nutriție (1, vol. II, Cap. 1.8., pag. 287-327)
NURSING ÎN CHIRURGIE ȘI SPECIALITĂȚI ÎNRUDITE
• Nursing în chirurgia generală (1, vol. II, Cap. 2.1., pag. 331-380)
• Nursing în ortopedie și traumatologie (1, vol. II, Cap. 2.2., pag. 380-416)
• Nursing în urologie (1, vol. II, Cap. 2.3., pag. 416-453)
• Nursing în chirurgie toracică și cardiovasculară (1, vol. II, Cap. 2.4., pag. 454-501)
• Nursing în otorinolaringologie (ORL) (1, vol. II, Cap. 2.5., pag. 501-515)
• Nursing în oftalmologie (1, vol. II, Cap. 2.6., pag. 516-531)
• Nursing în dermatologie (1, vol. II, Cap. 2.7., pag. 531-560)
NURSING ÎN URGENȚE MEDICO-CHIRURGICALE
• Nursing în ATI (1, vol. III, Cap. 1.1, pag. 3-40)
• Nursing în urgențe medico-chirurgicale, situații de criză și dezastre (1, vol. III, Cap. 1.2., pag. 40-225)
NURSING ÎN NEURO-PSIHIATRIE
• Nursing în neurologie (1, vol. III, Cap. 2.1., pag. 229-306)
• Nursing în sănătate mintală și psihiatrie (1, vol. III, Cap. 2.2., pag. 306-344)
NURSING ÎN OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE (1, vol. III, Cap. 3, pag. 347-416)
PUERICULTURĂ, PEDIATRIE ȘI NURSING SPECIFIC (1, vol. III, Cap. 4, pag. 419-492)
EPIDEMIOLOGIE ȘI NURSING ÎN BOLI INFECȚIOASE (1, vol. III, Cap. 5, pag. 495-527)
GERONTOLOGIE, GERIATRIE ȘI NURSING SPECIFIC (1, vol. III, Cap. 6, pag. 531-552)
ONCOLOGIE ȘI NURSING SPECIFIC (1, vol. III, Cap. 7, pag. 555-613)
ÎNGRIJIRI PALIATIVE (1, vol. III, Cap. 8, pag. 617-642)
NURSING COMUNITAR ȘI ÎNGRIJIREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI (1, vol. III, Cap. 9, pag. 645-697)
CALITATEA ÎNGRIJIRILOR ȘI SIGURANȚA PACIENTULUI (1, vol. III, Cap. 10, pag. 701-756)
Noțiuni privind normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 (2+11);
Noțiuni despre organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice (3);
Noțiuni despre activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale (4);
Noțiuni privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (5);
Noțiuni privind Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România (6);
Noțiuni privind normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale (7);
Noțiuni privind procedurile de practică pentru asistenți medicali generaliști (8);
Noțiuni privind normele tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia (9);
Noțiuni privind normele de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare (10);

BIBLIOGRAFIE

(1) Coord. Prof. Dr Marcean Crin: Tratat de îngrijiri medicale pentru asistenți medicali generaliști (vol. I+vol. II+vol. III), Ed. Universitară „Carol Davila”, București-2021;
(2) Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
(3) Legea nr. 282/5 octombrie 2005, privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul IIart. 7, Capitolul III-art. 16, Capitolul V-art. 24, Capitolul VI-art. 30, art. 31 şi anexa 1, lit. i şi j);
(4) Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1224/9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870/24 octombrie 2006 (Anexa 1-art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 12, art. 14, art. 16);
(5) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;
(6) Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 / 9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009, cu modificările și completările ulterioare;
(7) Ordinul ministrului sănătății nr.1226 / 03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
(8) Ordinul ministrului sănătății nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generaliști, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013; Capitolele 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 15.6, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 22.5. 22.6, 23.1(litera b, c, d, e), 23.2, 23.3, 23.6, 24;
(9) Ordinul ministrului sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021;
(10) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
(11) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016.
Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa: https://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2022/