Amenzi de 346.000 lei pentru lipsa securității în muncă!


În acest an, până la data de 30 aprilie, au fost efectuate 369 controale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost identificate 1.009 neconformităţi, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere cu termene exacte de realizare şi au fost aplicate 1.009 sancțiuni în valoare totală de 346.000 lei. Inspectorii de muncă au cercetat un număr de 11 evenimente care s-au produs pe teritoriul judeţului. Au fost înregistrate 19 accidente de muncă, dintre care două accidente de muncă mortale şi 17 care au avut urmare incapacitate temporară de muncă. Pe primele patru luni ale anului în curs, au fost eliberate două autorizaţii privind regimul materiilor explozive, conform Legii nr. 126/1995, pentru deţinere şi folosire de materii explozive, iar pentru un număr de 1.265 agenţi economici au fost eliberate, de asemenea, autorizaţii de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform Legii nr. 319/2006 modificată. În anul 2012 a fost dat aviz pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite conform prevederilor din HG nr. 246/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 9 angajatori și 40 de locuri de muncă. De asemenea, în anul 2013, a fost dat aviz pentru încadrarea în condiţii deosebite pentru 9 angajatori.